Anasayfa / GSS Rehberi / Hastalardan Hangi Durumlarda İlave (Fark) Ücret Alınamaz ?

Hastalardan Hangi Durumlarda İlave (Fark) Ücret Alınamaz ?

Sponsorlu Bağlantılar

Özel sağlık hizmet sunucuları (özel hastane ve tıp merkezleri) ile vakıf üniversite hastaneleri, hastalara verdikleri sağlık hizmetleri karşılığında, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kendilerine ödenen tutarın yüzde 200’üne kadar (iki katına kadar) hasta veya yakınlarından ilave (fark) ücret alma hakkına sahiptirler. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile buna bazı istisnalar getirilmiştir.

Tebliğin 1.9.2 numaralı maddesinde ilave ücret alınmayacak kişiler, 1.9.3 numaralı maddesinde ise ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri belirtilmiştir. Dolayısıyla söz konusu sağlık hizmet sunucuları aşağıda belirtilen kişilerden veya yine aşağıda belirtilen sağlık hizmetlerinde ilave (fark) ücret alamazlar.

1- İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri :

– Yoğun bakım hizmetleri,

– Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan 520.021 kod numaralı “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,

– Yanık tedavisi hizmetleri,

– Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,

– Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),

– Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,

– Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri,

– Kardiyovasküler cerrahi işlemleri. (İstisnai sağlık hizmetlerinde belirtilen işlemler hariç),

– Hemodiyaliz tedavileri,

– SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki 618200-P618200 kodlu “Koklear implant yerleştirilmesi” işlemi.

2- İlave Ücret Alınmayacak Kişiler:

Otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere aşağıda belirtilen kişiler ile a, b ve c bentlerinde sayılan kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ilave ücret alınamaz.

– Harp malûllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar,

– 1005 sayılı Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler,

– Tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar; 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananlar.

– 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,

Not: Sağlık Uygulama Tebliğinde zaman zaman değişiklik yapılmakta olup, yukarıda yer alan bilgiler 9/12/2013 tarihinde yürürlükte bulunan Tebliğ hükümlerine göredir.