Anasayfa / Eski Haberler / Hastanelerin Alabilecekleri Fark Ücretlerle İlgili Yeni Sınıflandırma Yapıldı

Hastanelerin Alabilecekleri Fark Ücretlerle İlgili Yeni Sınıflandırma Yapıldı

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önce de belirtildiği gibi sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavi giderleri Sağlık Uygulama Tebliği doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmakta, ancak belirli sınırlar dahilinde özel hastaneler ve vakıf üniversite hastaneleri SGK’lı hastalardan ayrıca fark ücret almaktadırlar. Bu konuda zaman zaman basında çeşitli haberler yer aldığından Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından daha önce duyuru yayımlanmıştı (21/12/2010 tarihli haber).

Aynı konuda Sosyal Güvenlik Kurumu 31/12/2010 ve 07/01/2010 tarihlerinde yeni duyurular yayımladı.

Duyurularda;

– 29/1/2010 tarihinde yayımlanan “Özel Hastaneler ile Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge” gereği oluşturulan Komisyon tarafından Kurum ile sözleşmesi bulunan özel hastanelerin, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden 01/01/2011 tarihinden itibaren alabilecekleri ilave ücret oranlarının, 31/12/2010 tarihinde Kurum web sayfasında yayımlanmış olduğu,

– Bazı özel hastaneler tarafından yapılan itiraz başvuruların Komisyon marifetiyle değerlendirildiği ve yeni Puanlandırma Listesinin yayımlandığı,

– Kısmi branş sözleşmesi bulunan hastaneler için 2011 yılı ilave ücret tavan oranının %30 olarak, vakıf üniversite hastaneleri için 2011 yılı ilave ücret tavan oranının %70 olarak uygulanacağı,

açıklamalarına yer verildi.