Anasayfa / Yargı Kararları / İcra Takibi ve Ödeme Emrine İtiraz İle İlgili Yargıtay Kararları

İcra Takibi ve Ödeme Emrine İtiraz İle İlgili Yargıtay Kararları

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gönderilen ödeme emrinin iptali, Kuruma borcu olmadığının tespiti, icra takibine yapılan itirazın iptali ile icra takibinin devamına karar verilmesi istemi, yüzde 40 icra inkar tazminatına hükmedilmesi, sigorta primi ile gecikme zammı ve faiz borçlarından müteselsilen sorumlu bulunmadığının tesbiti ile ödeme emrinin iptali ve sataşmanın giderilmesi istemi, Sosyal Güvenlik Kurumu alacağının faiz, icra ve yüzde 40 icra inkar tazminatı ile birlikte tahsiline karar verilmesi talebi, icra takibinde taraf olmayıp haciz ihbarnamesinin muhatabı olan kişinin ihbarnamenin iptali konusundaki istemi, gibi konularda Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Borçlu olunmadığının tespiti

• Harç alma ölçüleri

• İcra takibine yapılan itiraz

• İcra takibine yapılan itirazın iptali

• İspat külfeti

• İtirazın iptali

• Kurum zararının tazmini

• Ödeme emirlerinin iptali

• Zamanaşımı