Anasayfa / Soru - Cevap / İdari Para Cezalarına Kaç Gün İçinde İtiraz Edilmesi Gerekir ?

İdari Para Cezalarına Kaç Gün İçinde İtiraz Edilmesi Gerekir ?

Sponsorlu Bağlantılar

İdari para cezalarına itiraz süreci 5510 sayılı Kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezaları ile diğer kanunlara göre Çalışma ve İş Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezaları yönünden farklılık göstermektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesine göre uygulanacak idari para cezalarına nasıl itiraz edileceği aynı maddede belirtilmiştir. Madde uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezalarıyla ilgili olarak, idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma (ilgili müdürlüğe) itiraz edilmesi gerekir. İtirazın reddi halinde, buna ilişkin kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yetkili idare mahkemesine dava açılması gerekmektedir. Bu süreler içerisinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari para cezası kesinleşir ve artık itiraz imkanı kalmaz. Kuruma yapılan itiraz başvurusu idari para cezasının takip ve tahsilini durdurur, ancak mahkemeye yapılan başvuru takip ve tahsili durdurmaz. Dolayısıyla Kurumu icra, haciz gibi işlemlere devam edebilir. Türk Eczacılar Birliği (TEB) ile yapılan eczane protokolleri çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından eczanelere uygulanan para cezaları ise 102 nci maddeyle ilgili olmayıp, sözleşmeden doğan cezalardır. Bu cezalara karı 15 gün içerisinde Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz edilmesi gerekir.

4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve diğer kanunlar uyarınca Çalışma ve İş Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezaları ise 5326 sayılı Kabahatler Kanununa tabidir. Söz konusu Kanun uyarınca da bu idari para cezalarına karşı 15 gün içerisinde doğrudan Sulh Ceza Mahkemesine dava açılması gerekir. Bu süre içerisinde dava açılmaması halinde ceza kesinleşir.

Öte yandan gerek 5510 sayılı Kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezaları, gerekse diğer kanunlara göre Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından uygulanacak idari para cezalarının 15 gün içerisinde ödenmesi halinde yüzde 25 peşin ödeme indirimi uygulandığından, 15 gün içerisinde indirimden yararlanmak için idari para cezası ödenip, ardından süresi içerisinde itiraz ve dava yoluna başvurulabilir. (Bkz. Peşin Ödenip İndirimden Yararlanılan İdari Para Cezasına İtiraz Edilebilir mi ?)

İdari para cezalarına itiraz konusunda ayrıntılı bilgi; SGK İdari Para Cezalarına ve Primlere İtiraz, 4857 ve 6331 Sayılı Kanun Para Cezalarına İtiraz Süreci başlıklı yazılarda yer almaktadır. İdari para cezalarına itirazla ilgili örnek dilekçe İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği sayfasında yer almaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)