Anasayfa / Yargı Kararları / İdari Para Cezalarıyla İlgili Yargıtay Kararları

İdari Para Cezalarıyla İlgili Yargıtay Kararları

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; asgari işçilik uygulaması sonucu çıkan eksik işçilik nedeniyle tahakkuk ettirilen prim ve idari para cezasının iptali istemi, Kuruma idari para cezası borcu olmadığının tespiti istemi, müfettiş raporunun iptali ile idari para cezası borcu olmadığının tespiti istemi, idarî para cezasının tahsili için düzenlenen ödeme emrinin iptali istemi, idari para cezalarına itiraz halinde görevli mahkemenin idare mahkemesi olduğu, sigortasız çalıştırıldığı tespit edilen kişilere ait sigortalı işe giriş bildirgesinin süresinde verilmemiş olması nedeniyle uygulanan idari para cezasına itiraz, mahkemeye başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmayacağı, idari para cezasının istirdadı istemi, alt işverenin uygulanan idari para cezasından asıl işverenin de sorumlu olacağı, Kurum alacaklarıyla ilgili uyuşmazlıklarda alacaklı Sigorta Müdürlüğünün bulunduğu yerdeki mahkemenin yetkili olduğu, ek bildirgeden dolayı uygulanan idari para cezasının iptali talebi, tahakkuk ettirilen idari para cezasıyla ilgili kurum ünitesi kararının iptali istemi, 6183 Sayılı Kanunun 51/1. maddesi uyarınca gecikme zammının kamu alacağının ödenmesi gereken günü izleyen günden başlayacağı, idari aşamada kesinleşen idari para cezasının gecikme zammı ile birlikte ödenmesi için yapılan takibin iptali istemi, idari para cezası borcu olmadığının tesbiti istemi gibi konularda Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Amme alacakları

• Eksik inceleme ve araştırma

• Gecikme zammı

• İdari para cezasının iadesi

• İdari para cezasının kaldırılması

• Kurum alacağının tahsilinde yetkili mahkeme

• Kurumca verilecek idari para cezaları

• Ödeme emrinin iptali

• Süresinde işe giriş bildirgesi vermemek

• Tespit ve iptal istemi

Açıklama

9/5/2007 tarihli ve 5655 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinde yapılan değişiklikten sonra SSK tarafından uygulanan idari para cezalarına Sulh Ceza Mahkemesinde itiraz yolu kapanmış ve itirazların İdare Mahkemelerine yapılması zorunluluğu getirilmiş, SGK tarafından uygulanan idari para cezalarıyla ilgili olarak da 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun’da da aynı düzenleme yer almıştır. Dolayısıyla artık idari para cezalarıyla ilgili itirazlar İdare ve Bölge İdare Mahkemelerine yapılmakta olup, yeni Yargıtay kararları bulunmamaktadır. Konuyla ilgili yeni yargı kararları İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına İlişkin Danıştay Kararları bölümünde yer almaktadır.