Anasayfa / Haber / İlave 6 Puan Prim Teşvikinin Genelgesi Yayımlandı

İlave 6 Puan Prim Teşvikinin Genelgesi Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

6486 sayılı Kanun ile getirilen ilave altı puanlık teşvik uygulamasıyla ilgili olarak yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı’nın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu da uygulamanın ayrıntılarını düzenleyen “6486 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi teşviki düzenlemeleri” konulu ve 2013/30 sayılı Genelge’yi yayımladı.

Aynı genelgede, işverenlerce yurtdışına götürülen/gönderilen sigortalılar için uygulanacak beş puanlık işveren hissesi sigorta primi teşvikinin uygulanmasıyla ilgili ayrıntılara da yer verildi.

Buna göre;

• Teşvik kapsamındaki işverenler, gerek Kanun hükmünün yürürlüğe girdiği 1/6/2013 tarihinden önce işe alınan ve sigortalılığı devam eden, gerekse bu tarihten sonra işe alınan sigortalıların tamamından dolayı yararlanacaklar.

• Bahse konu Kanun hükümleri 1/6/2013 tarihinden itibaren geçerli olacak, dolayısıyla anılan Kanun kapsamında sigorta primi teşvikinden yararlanılacak ilk aylık prim ve hizmet belgesi 2013/Haziran ayına ilişkin belge olacak.

Konuyla ilgili olarak İlave 6 Puan Teşvikinden Yararlanacak İller – Şartları ve Süresiİlave 6 Puan Teşvik Uygulanacak İller Belirlendi başlıklı yazılara göz atabilirsiniz.

Söz konusu genelgenin ana konu başlıkları aşağıda yer almakta olup, genelgenin tam metnine http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/1880f3f5-041f-4ebd-b209-cd7e831c149c/GENELGE_2013_30_6486.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1880f3f5-041f-4ebd-b209-cd7e831c149c linkinden ulaşabilirsiniz.

2013/30 Sayılı Genelge Konu Başlıkları:

1- GENEL AÇIKLAMALAR

2- İŞVERENLERCE YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN/GÖNDERİLEN SİGORTALILAR İÇİN UYGULANACAK İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ

2.1- Sigorta Prim Teşviki Kapsamı

2.2- Sigorta Primi Teşvikinden Yararlanılacak Sigortalılar

2.3- Sigorta Primi Teşvikinden Yararlanılmaya Başlanılacak Tarih

2.4-Hazinece Karşılanacak İşveren Hissesi Sigorta Prim Tutarının Hesaplanması

2.5- Kuruma Olan Prim, İdari Para Cezası ve Bunlara İlişkin Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı Borçlarının Çeşitli Kanunlar Gereğince Yapılandırılmış veya 6183 Sayılı Kanunun 48 İnci Maddesine İstinaden Tecil ve Taksitlendirilmiş Olması

3- ON VE ÜZERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER İÇİN UYGULANACAK İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ

3.1- Sigorta Primi Teşviki Kapsamı

3.2- Sigorta Primi Teşvikinden Yararlanılacak Sigortalılar

3.3- Sigorta Primi Teşvikinden Yararlanılacak Süre

3.4-Hazinece Karşılanacak İşveren Hissesi Sigorta Primi Tutarının Hesaplanması

3.5- İşyerinin Yasal Ödeme Süresi Geçmiş Prim ve İdari Para Cezası Borcunun Bulunmaması/Yeniden Yapılandırılmış veya Tecil ve Taksitlendirilmiş Olması

3.6- Sigorta Primi Teşvikinden Yararlanacak Olan İşverenin Türkiye Genelinde Yasal Ödeme Süresi Geçmiş Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası Primi, İdari Para Cezası ve Bunlara İlişkin Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı Borçlarının Bulunmaması/Yeniden Yapılandırılmış veya Tecil ve Taksitlendirilmiş Olması

3.7- Teşvikten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli

3.8- Alt İşvereni Olan İşyerleri ile Alt İşverenlerin Sigorta Primi Teşvikinden Yararlanma Şartları

3.9- Muvazaalı İşlemlerin Önlenmesi

4- İŞVERENLERCE YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN/GÖNDERİLEN İŞÇİLER İLE ON VE ÜZERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER İÇİN UYGULANACAK SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

4.1- 06486/46486/56486/66486 Kanun Numarası Seçilmek Suretiyle Düzenlenmiş Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Yasal Süresi İçinde Verilmesi

4.2- Tahakkuk Eden Sigorta Primlerinin Yasal Süresi İçinde Ödenmesi

4.3- Çalıştırdığı Kişileri Sigortalı Olarak Bildirmediği veya Bildirilen Sigortalıları Fiilen Çalıştırmadığı Tespit Edilen İşverenlerle İlgili Yapılacak İşlemler

4.4- Diğer Hususlar