Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / ILO’nun Amaç ve Hedeflerine İlişkin Filedelfiya Bildirgesi

ILO’nun Amaç ve Hedeflerine İlişkin Filedelfiya Bildirgesi

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Bildirge; Filadelfiya’da 10 Mayıs 1944 tarihinde yapılan 26. toplantıda kabul edilmiştir.  Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası Çalışma Örgütünün amaç ve hedefleri ve üyelerinin siyasetlerinden esinlenmiş ilkeler ile ilgili hükümler içermektedir.

Bildirgede;

– ILO’nun dayandığı temel ilkeler bir kez daha doğrulanmış, emeğin bir mal olmadığı, dernek kurma ve ifade özgürlüğünün ilerlemenin vazgeçilmez şartları olduğu, yoksulluğun bulunduğu yerlerde herkesin refahına karşı bir tehlike oluşturacağı, işçi ve işveren temsilcilerinin devletle eşit şartlar altında tartışabilmesinin önemi,

– Sürekli bir barışın ancak sosyal adalet temeli üzerine kurulacağı,

– Irk, inanç ve cinsiyeti ne olursa olsun bütün insanların maddi ilerleme ve manevi gelişmelerini eşit şartlarla sürdürme hakkına sahip olduğu, bunu oluşturacak koşulları geliştirmenin her siyasetin ana hedefi olması gerektiği,

– Alınacak bütün önlemlerin bu doğrultuda olması gerektiği,

– Uluslararası düzeyde alınacak tüm önlemlerin ve yapılacak programların bu temel hedef ışığında düşünülmesi gerektiği,

vurgulanmıştır.

Bildirgenin III. Bölümünde ILO’nun yükümlülükleri ve yapacağı çalışmalar, IV. Bölümünde ILO’nun hedeflerine ulaşabilmesi için uluslararası düzeyde yapılması gereken çalışmalar, V. Bölümünde ILO’nun bu bildirgede yer alan ilkelerin bütün dünya ulusları hakkında tam olarak uygulanabilir olduğunu kabul ettiği belirtilmiştir.

Bildirge Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz