Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanunun “Çalışma süresi” 63 üncü maddesinde genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saat, yer altı maden işlerinde çalışan işçiler için yer altındaki çalışma süresi haftada en çok 36 saat olarak belirlenmiş, bu çalışma süresinin ne şekilde uygulanacağı, haftanın günlerine ne şekilde dağıtılacağı genel olarak belirtilmiş, bu maddedeki esaslar çerçevesinde işyerlerinin ve işin durumuna çalışma sürelerinin belirlenmesiyle ilgili ayrıntılı düzenlemelerin ise Yönetmelikle yapılacağı,

Aynı Kanunun 104/1. Maddesinde de söz konusu 63 üncü madde ve bu maddede belirtilen yönetmelikte belirlenen çalışma sürelerine aykırı olarak işçilerini çalıştıran işveren veya işveren vekiline idari para cezası uygulanacağı (2014 yılı için bin 343 lira),

belirtilmiştir.

Bu Yönetmelik de söz konusu 63 üncü maddeye istinaden çıkarılarak 6 Nisan 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelikte 63 ün madde çerçevesinde çalışma sürelerinin uygulanmasına ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

Yönetmeliğe göre çalışma süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir. Ayrıca İş Kanununun “Çalışma süresinden sayılan haller” başlıklı 66 ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı süreler de çalışma süresinden sayılır, Kanunun “Ara dinlenmesi” başlıklı 68 inci maddesi uyarınca verilen ara dinlenmeleri ise çalışma süresinden sayılmaz. Kanunun “Gece süresi ve gece çalışmaları” başlıklı 69 uncu maddesinin son fıkrası hükmü saklı olmak üzere, ara dinlenmeleri, iklim, mevsim, yöredeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak, 24 saat içinde kesintisiz 12saat dinlenme süresi dikkate alınarak belirlenir.

Yönetmelikte çalışma süresi dışında;

– Haftalık normal çalışma süresi,

– Denkleştirme esasına göre çalışma,

– Kısmi süreli çalışma,

– Telafi çalışması,

– Günlük çalışma süresinin duyurulması,

– Çalışma süresinin belgelenmesi,

– Günlük çalışma süresinden daha az çalışılacak işler,

– Sınırlandırma,

başlıkları altında düzenlemeler de yer almaktadır.