Anasayfa / Haber / İş Kazalarını Bildirmeyen Sağlık Hizmet Sunucularına Ceza Uygulanacak

İş Kazalarını Bildirmeyen Sağlık Hizmet Sunucularına Ceza Uygulanacak

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun “İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi” başlıklı 14 üncü maddesinde, işverene iş kazası ve meslek hastalığını Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirme yükümlülüğü getirilmiş, aynı maddenin (4) numaralı fıkrasında da “Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun “İdari para cezaları ve uygulanması” başlıklı 26/1-e maddesinde de bu bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen sağlık hizmeti sunucuları veya yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına 2 bin 240 TL idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir.

Dolayısıyla yukarıdaki hükümler uyarınca, söz konusu iş kazası ve meslek hastalığı bildirim yükümlülüğünü yerine 10 gün içerisinde yerine getirmeyen sağlık hizmeti sunucularına idari para cezası uygulanması gerekmektedir. Bu idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından uygulanmakla beraber, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimlerinin ise Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle de artık Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri / Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri, 4/1-a (SSK) kapsamındaki sigortalıların geçirdiği iş kazalarıyla ilgili olarak, ilgili sağlık hizmet sunucusunun belirtilen sürede Kuruma bildirim yapıp yapmadığını e-Ödenek sistemi ve e-Bildirim sistemi üzerinden kontrol edecek, bildirim yapılmadığını tespit ettiği vakalarla ilgili olarak ilgili sağlık hizmet sunucusu hakkında idari para cezası uygulanması için durumu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine iletecek, bu müdürlükler tarafından da idari para cezaları uygulanacak.