Anasayfa / Bilgi / İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildiriminin İnternetten Yapılması Zorunlu mu ?

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildiriminin İnternetten Yapılması Zorunlu mu ?

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanun 13 ve 14 üncü maddeleri uyarınca, 4/1-a (SSK) kapsamındaki sigortalının iş kazasına uğraması veya meslek hastalığına yakalanması halinde işveren tarafından;

– İş kazasının, kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhâl, Sosyal Güvenlik Kurumu’na en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde,

– Meslek hastalığının ise sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından, bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç işgünü içinde,

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

Sigortalının, işverenin kontrolü dışındaki yerlerde iş kazası geçirmesi hâlinde, iş kazası ile ilgili bilgi alınmasına engel olacak durumlarda, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren bildirim süresi üç iş günüdür.

Söz konusu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimin ise e-sigorta (e-bildirge ile)ile Kuruma bildirilmesi veya doğrudan ya da posta yoluyla ilgili Müdürlüğe gönderilmesi gerekmektedir.

Ancak durum böyle olmakla birlikte, iş kazası ve meslek hastalıklarıyla ilgili olarak SGK tarafından çıkarılmış olan 2013/31 sayılı Genelge de geçerli bir mazeretin (Kurum elektronik alt yapısına erişilemediği ve benzeri durumlarda) olmadığı durumlarda iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formunun Kuruma elektronik ortamda gönderileceği belirtilmiş, bu Genelgenin yerini alan 2014/16 sayılı Genelgede de aynı hususa yer verilmiş olduğundan, geçerli bir mazeret olmadığı sürece iş kazası ve meslek hastalığı bildiriminin e-bildirge sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Konuyla ilgili olarak ayrıca Bkz. İş Kazası – Meslek Hastalığı Süresinde Bildirilmezse Hangi Yaptırım ve Cezalar Uygulanır ? başlıklı yazı.