Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi başlıklı 7 nci maddesinde; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca maddede belirtilen şartlarla destek sağlanabileceği belirtilmiştir. Bu maddeye istinaden çıkarılan ve 24 Aralık 2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin Başvuru ve desteğin ödenme şekli başlıklı 6 ncı maddesinde de kapsama giren işverenlerce destekten yararlanmak için başvuru yapılacağı, yapılacak başvuru ve ödeme ile ilgili uygulamaya ilişkin diğer hususların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının uygun görüşü doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirleneceği hükmü yer almıştır. Bu Tebliğde söz konusu 6331 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesine dayanılarak ve kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, sağlanacak desteklerin ödenme usul ve esaslarını düzenlemek üzere çıkarılmış, 3 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde; İSG-KATİP, Ünite, Kurum, MOSİP Sistemi, İSG profesyonelleri kavramlarının tanımları yapılmıştır.

Tebliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğin;

– 4 üncü maddesinde Destek başvurusu ve başvuruların değerlendirilmesi,

– 5 inci maddesinde Başvuruların üniteler tarafından MOSİP Sistemine kaydedilmesi,

– 6 ncı maddesinde Destek ödeme dönemleri,

– 7 nci maddesinde Yansıtma faturasının düzenlenmesi,

– 8 inci maddesinde Yansıtma faturalarının Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi,

konuları düzenlenmiştir.