Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Çalışan temsilcisi başlıklı 20 nci maddesinde; işverenin, işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, maddede belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendireceği belirtilmiştir. Bu Tebliğ de söz konusu 20 nci madde ile 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Görev başlıklı 2 nci ve Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi başlıklı 34 üncü maddelerine dayanılarak ve 6331 sayılı Kanunun söz konusu20 nci maddesi kapsamındaki çalışan temsilcisinin nitelikleri, seçimi veya atanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere çıkarılmış, 29 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinden itibaren otuz gün sonra yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ; 6331 sayılı Kanunun 20 nci maddesi kapsamındaki çalışan temsilcisinin nitelikleri, seçimi veya atanmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Tebliğin geçici 1 inci maddesinde, 29 Ağustos 2013 tarihinden önce yapılan çalışan temsilcisi seçimleri veya atamalarının geçerli sayılacağı belirtilmiştir.

Tebliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğin;

– 4 üncü maddesinde İşverenin yükümlülüğü,

– 5 inci maddesinde Çalışan temsilcisi adaylarının belirlenmesi,

– 6 ncı maddesinde Çalışan temsilcisinin nitelikleri,

– 7 nci maddesinde Çalışan temsilcisi sayısının belirlenmesi,

– 8 inci maddesinde Çalışan temsilcilerinin seçilme veya atanma koşulları,

– 9 uncu maddesinde Çalışan temsilcisinin yetki ve yükümlülüğü,

– 10 uncu maddesinde Kayıt,

– 11 inci maddesinde Çalışan temsilcisinin eğitimi,

– Geçici 1 inci maddesinde Mevcut seçim veya atamaların geçerliliği,

konuları düzenlenmiştir.