Anasayfa / Eski Haberler / İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Geliyor

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Geliyor

Sponsorlu Bağlantılar

İş sağlığı ve güvenliği konusu iş mevzuatının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 1479 sayılı İş Kanunun yürürlükte olduğu dönemde bu konudaki düzenlemeler söz konusu Kanunun İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği başlığını taşıyan ve 73 ila 82 nci maddelerinden oluşan beşinci bölümünde yer almaktaydı. Daha ayrıntılı düzenlemeler ise İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü başta olmak üzere bazı tüzüklerle yapılmıştı. Daha sonra 10/06/2003 tarihli Resmi Gazetede 4857 sayılı yeni İş Kanunun yayımlanmasıyla birlikte 1475 sayılı İş Kanununun kıdem tazminatını düzenleyen 14 üncü maddesi hariç tüm maddeleri yürürlükten kalktı ve o tarihten beri de söz konusu Kanun yürürlükte. İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili düzenlemeler bu yeni Kanunda da yine İş Sağlığı ve Güvenliği başlığını taşıyan ve 77 ila 89 uncu maddelerden oluşan beşinci bölümde yer almaktadır. Ayrıca aynı maddelere dayanarak bu güne kadar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak 30’un üzerinde de yönetmelik yayımlanmıştır.

Ancak son zamanlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak ayrı kanuni düzenleme yapılacağı ve konunun daha derli toplu hale getirileceği dile getirilmekteydi. Nihayet konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartlarına uygun İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu taslağı hazırlandığı ve yeni yasama döneminde TBMM’ye sunulacağı yönünde açıklama Bakandan geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK açıklamasında;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, yaptığı açıklamada, iş sağlığı ve güvenliği konusunun, sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın önemli bir sorunu olduğunu söyledi. İş sağlığı ve güvenliği konusunun, sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın önemli bir sorunu olduğunu, Türkiye’de halen iş sağlığı ve güvenliği alanında özel bir kanun olmadığını, bu nedenle kanuni düzenlemelerden sadece İş Kanunu’na tabi çalışanların yararlanabildiğini, iş sağlığı ve güvenliği alanında hazırlayacakları strateji çerçevesinde, AB ve ILO düzenlemelerine uygun; memur ve işçi ayrımı olmaksızın bütün çalışanları; kamu özel ayrımı olmaksızın bütün işverenleri; işçi sayısını dikkate almaksızın bütün iş yerlerini kapsayan ayrı bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkaracaklarını,

Yeni kanunla iş sağlığı ve güvenliğinde kuralcı yaklaşımdan ziyade önleyici, iyileştirici ve geliştirici bir yaklaşımın hedeflendiğini; kanunun, sadece işçileri değil bütün çalışanları kapsayacağını,

belirtti. (www.isvesosyalguvenlik.com)