Anasayfa / Haber / İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansının Sonuç Bildirgesi Yayımlandı

İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansının Sonuç Bildirgesi Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

5-7 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen (Mayıs Ayında Yapılacak İş Güvenliği Konferansının Konu Başlıkları Belli Oldu, İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı Başladı başlıklı haberler) VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı sonrası, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü sonuç bildirisini internet sitesinde yayımladı.

Bildiride özetle;

• Konferansın İSG konusunda güçlü bilgi ve deneyim alış verişi olanağı sağladığı, gelecek için işbirliği imkânlarının oluşturulmasını kolaylaştırıcı rol oynadığı,

• İstanbul Deklarasyonunun Dünya’da iş sağlığı ve güvenliğinin gelişiminde tarihi bir öneme sahiptir olduğu, benimsenmesi ve yaygınlaştırılması gerektiği,

• İş sağlığı ve güvenliğinin ulusal ve uluslararası düzeyde öncelikli olarak yer alması ve bu alana yeterli insan gücü ile ekonomik kaynak ayrılmasının çalışma ortamının iyileştirilmesi ve çalışanların sağlık ve güvenliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı,

• İş sağlığı ve güvenliği konularının yönetim sistemi yaklaşımı ile ele alınmasının sorunlara çözüm getirilmesinde etkili bir yöntem olduğu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da İSG Yönetim Sistemi yaklaşımını desteklediği,

• İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmaların, iyi uygulamaların ve yeniliklerin ülkeler arasında paylaşılması için global bir bilgi ağının kurulması gereğinin öne çıktığı, bu bilgi ağı ile mevcut işbirliklerinin genişletilerek dünyada iş sağlığı ve güvenliği çıtasının yükseltilmesinin hedeflendiği,

görüş ve değerlendirmelerine yer verildi.

Bildirinin tam metnine İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (http://www.isggm.gov.tr/) ulaşabilirsiniz.