Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Tehlike sınıfının belirlenmesi başlıklı 9 uncu maddesinde; işyeri tehlike sınıflarının, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi başlıklı 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi de dikkate alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün Başkanlığında ilgili taraflarca oluşturulan komisyonun görüşleri doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile tespit edileceği belirtilmiştir. Bu Tebliğ de 6331 sayılı Kanunun sözkonusu 9 uncu maddesine dayanılarak çıkarılmış ve 26 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Daha önce 4857 sayılı İş Kanununa istinaden çıkarılmış ve 25 Kasım 2009 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği ise bu yeni Tebliğle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları Tebliğ Ekinde yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde belirtilmiştir. Bu listeyle işyerleri az tehlikeli – tehlikeli – çok tehlikeli şeklinde üç ayrı kategoride sınıflandırılmıştır. İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, işyerinde birden fazla iş yapılıyor olsa da o işyerinde yapılan asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınmıştır.

NACE kodlarına – işyeri tehlike sınıfları listesine İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları sayfasından ulaşabilirsiniz.

Tebliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.