Anasayfa / Yargı Kararları / İş ve Sosyal Güvenlik İle İlgili Davaların Hangi Mahkemede Açılması Gerektiğine Dair Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

İş ve Sosyal Güvenlik İle İlgili Davaların Hangi Mahkemede Açılması Gerektiğine Dair Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Kamu kurum ve kuruluşlarının işlem ve uygulamalarıyla ilgili davalardan hangilerinin idari yargıda, hangilerinin adli yargıda açılması gerektiği genelde ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Ancak buna rağmen özellik bazı durumlarda mahkemeler görevsizlik kararı verebilmekte ve davanın diğer yargıda açılması gerektiğinde ısrar edebilmekte, bu durumlarda mahkemeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda nihai kararı ise Uyuşmazlık Mahkemesi vermektedir.

Aşağıda mahkemenin bu konuda verdiği kararlardan sadece kısa bir özete yer verilmiştir.

• Vakıf üniversitesi öğretim üyesinin iş sözleşmesinin feshiyle ilgili davayı idari yargıda açması gerektiği

• Emekli sandığı iştirakçisinin çalışma gücü kaybı nedeniyle aylık bağlanma talebinin reddi davasını idari yargıda açması gerektiği

• 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca verilen idari para cezasına itiraz davasının adli yargıda açılması gerektiği

• Emekli sandığı emeklisinin serbest diş hekimine yaptırdığı diş tedavisine ait fatura bedelinin ödenmemesiyle ilgili davanın idari yargıda açması gerektiği

• Prim borçlarıyla ilgili ödeme emri iptali davasının adli yargıda açılması gerektiği

• 65 yaş aylığının kesilmesi ve ödenenlerin geri istenmesiyle ilgili davanın idari yargıda açılması gerektiği

• SGK idari para cezası ödeme emrinin iptali davasının adli yargıda açılması gerektiği

• 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna göre uygulanan idari para cezalarının iptali davasının adli yargıda açılması gerektiği