Anasayfa / Yargı Kararları / İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına İlişkin Danıştay Kararları

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına İlişkin Danıştay Kararları

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

• Bölge idare mahkemesi kararının kanun yararına bozulması

• Tek hakimle verilen karara itiraz

• İşçi statüsünde mühendis olarak görev yapan kişinin 4483 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmesi gerektiği

• Geçici işçi konumundaki çalışanın en az altı ay süreyle çalışmış olma koşulunu taşımaması nedeniyle daimi işçi kadrosuna geçirilmemesi

• Defter ve belgelerin mazeret olmaksızın incelemeye ibraz edilmemesi

• Yazılı bildirim yapılmaması halinde dava açma süresi

• İdari para cezalarında dayanağı kuralın yürürlükten kaldırılması veya lehe düzenleme yapılması hali

• Serbest çalışan sigortalı avukatın memur eşinden dolayı sağlık yardımı alamayacağı

• Yurt dışında geçen sürelerin 3201 sayılı kanuna göre borçlanılması

• Özelleştirilen kurumlarda çalışanların kıdem tazminatı

• 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi alan kişiye borç çıkarılması

• Re’sen emeklilik işleminin geri alınması

• Toplu iş sözleşmesinin teşmil kararı