Anasayfa / Dosyalar / Genel İş Mevzuatı Dosyalar / İşçi Özlük Dosyası

İşçi Özlük Dosyası

Sponsorlu Bağlantılar

İşçi Özlük Dosyası

4857 sayılı İş Kanununun 75 inci maddesi uyarınca işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, İş Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.

İşçi özlük dosyasında bulunması gereken belgeler şunlardır;

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

-İkametgâh İlmühaberi,

-Diploma fotokopisi

-Referanslar ve CV

-Hizmet akdi, (yazılı hizmet akdi yapılmışsa)

-Sağlık Raporu,

-Bazı işkolları için periyodik sağlık muayenelerine ait rapor.

-Özel indirim dilekçesi,

-Özürlü işçi ise Sakatlık Raporu aslı veya fotokopisi,

-Sakatlık indirimi için ilgili Defterdarlığın indirim uygulanacağına dair yazısı,

-Sakat işçi ise İş-Kur müracaat kayıt evrakı,

-Adli sicil kaydı,

-Eski hükümlü işçi ise İş-Kur müracaat kayıt evrakı,

-Terör mağduru işçi ise İş-Kur müracaat kayıt evrakı,

-Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının birer sureti,

-Kanuni herhangi bir sebeple ücret kesme cezası uygulanmışsa yapılan kesintilerin sebebinin bildirildiği yazı,

-Fazla çalışma yapılıyorsa, fazla çalışma için işçinin onayının alındığına dair yazı,

-İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ve karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirildiklerine dair yazı,

– İşçinin yarı zamanlı veya kısmi süreli çalışma talebi varsa buna ilişkin yazı,

– Yazılı iş sözleşmesi yapılmamışsa işveren tarafından işçiye verilmesi gereken çalışma şartlarını gösterir yazılı belge,

– İşçinin işverene verdiği diğer dilekçeler,

gibi belge ve bilgiler bulunmalıdır.(isvesosyalguvenlik.com)