Anasayfa / Soru - Cevap / İşçi Yıllık İzindeyken Bir Başka İşte Çalışabilir mi?

İşçi Yıllık İzindeyken Bir Başka İşte Çalışabilir mi?

Sponsorlu Bağlantılar

İş Kanununun 57 nci maddesi uyarınca; işveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.

Ancak aynı Kanunun “İzinde çalışma yasağı” başlıklı 58 inci maddesinde; “Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme istinaden işveren; yıllık ücretli izin sırasında, ücretli bir işte çalıştığını tespit ettiği işçiden ödediği izin ücretini geri isteyebilir.