Anasayfa / Haber / İSG KATİP’te Yeni Dönem – Sözleşmelerinizi Kontrol Edin

İSG KATİP’te Yeni Dönem – Sözleşmelerinizi Kontrol Edin

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğünün, İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı (İSG-KATİP) (https://isgkatip.csgb.gov.tr/) üzerinden sözleşme yapılarak yerine getirilmesi gerekmektedir. (Bkz. Uzman ve Hekim Çalıştırması / Görevlendirmesi Gereken İşyerleri ve Yapılacak İşlemler) Gerek doğrudan görevlendirme yapan işverenlerin, gerekse OGSB’ler (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) üzerinden bu hizmeti alanların işlemlerini İSG-KATİP üzerinden yapması gerekmektedir. Aynı şekilde OGSB’ler ve eğitim kurumlarının de birçok işlemi İSG-KATİP üzerinden yapması gerekmektedir. İSG-KATİP üzerinden sözleşmesini yapmayan işverenler bu görevi yerine getirmemiş sayılmaktadır. Bu görevi yerine getirmeyen işverenlere de 6331 sayılı Kanunun 26/1-b maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. (Bkz. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları)

Gerek 6645 sayılı Torba Kanun ile 6331 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler (Bkz. 6645 Sayılı Yasayla İş Güvenliği Alanında Yapılan Düzenlemeler), gerekse İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikler doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İSG-KATİP uygulamalarında bazı değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler doğrultusunda işverenler, OGSB’ler ve eğitim kurumlarını sözleşmelerini kontrol etmeleri ve gerekirse yenilemeleri konusunda uyardı. Genel Müdürlüğün uyarılarına göre dikkat edilecek hususlar şunlar;

İşverenler/İşyerleriyle İlgili Uyarılar (İşyeri Hekimi – İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirmesi Gereken İşyerleri):

– Sistem üzerinden yapılacak sözleşmelerde artık kayıtlı hizmet süreleri dakika üzerinden hesaplanacak.

– Fazla mesai tanımlaması yapılmış kısmi süreli sözleşmesi bulunan işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının, buna ilişkin sözleşmelerini sistemden iptal ederek yeniden tüm sözleşmelerini yapmaları gerekecek.

– Sistemde “Onay Bekliyor” durumunda olan sözleşmelerden 7 Haziran 2015 tarihine kadar onaylanmamış olanlar “Görevlendirme-Sözleşme” sekmesinden düşüleceğinden artık o sözleşme üzerinde herhangi bir işlem yapılamayacak. Bu durumda olan kişi ve kurumların sözleşmelerini yeniden tanımlayarak 5 (beş) gün içerisinde onaylamaları gerekecek.

– Sözleşme giriş yapılmış olup 5 (beş) gün geçtiği halde onaylanmamış sözleşmeler İSG-KATİP’ten silinecek. Dolayısıyla sistem üzerinde tanımlanan sözleşmelerin beş gün içerisinde onaylanması gerekiyor.

OGSB’lerle İlgili Uyarılar:

– Sözleşme veya görevlendirme işlemlerinde süre güncellemesi yapılamayacak. Süre artırımı durumunda ek sözleşme girilebilecek. Süre azaltılması durumunda ise mevcut dışa sözleşme iptal edilmeden içe sözleşme iptal edilmeyecek.

– OSGB’lerdeki sorumlu müdür değişiklikleri de Hizmet Alan İşyeri Yöneticisi (e-Bildirge Yöneticisi) tarafından İSG-KATİP üzerinden gerçekleştirilecek, artık evrak üzerinden yapılmayacak.

Eğitim Kurumlarıyla İlgili Uyarılar:

– Eğitim kurumları İSG Profesyoneli (işyeri hekimi – iş güvenliği uzmanı) bulundurmayan işyerinde staja izin vermeyecek. Bunun için de katılımcıya ait uygulama eğitim (staj) girişi yapacağı işyerinde İSG profesyoneli olup olmadığını kontrol edecek. Ayrıca uygulamalı eğitim girişi yapılan katılımcının durumu işyerinin ve işyerinde çalışan İSG profesyonelinin onayı ile gerçekleştirilecek, bu onay işlemi gerçekleşmemiş katılımcı sınavlara giremeyecek.

– OGSB’lerde olduğu gibi eğitim kurumlarında da müdür değişiklikleri artık İSG-KATİP üzerinden gerçekleştirilecek.

– Derse atama işlemlerinde tam süreli eğitici kontrolü yapılacağı için, 8 Haziran 2015 tarihinden sonra eğitim programlarına başlamadan önce Tam Süreli Eğiticilerinin yeniden sisteme sözleşme girişlerinin (tam süreli olarak) yapılması gerekecek. (isvesosyalguvenlik.com)