Anasayfa / Haber / İŞKUR İşveren Teşviklerinden Birinin Süresi Daha Uzatıldı

İŞKUR İşveren Teşviklerinden Birinin Süresi Daha Uzatıldı

Sponsorlu Bağlantılar

6645 sayılı Kanunla getirilen ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna eklenen Geçici 15 inci maddede düzenlenen İŞKUR işveren teşvikinde süre Bakanlar Kurulu tarafından bir yıl uzatıldı.

Söz konusu Geçici 15 inci madde uyarınca; Türkiye İş Kurumu tarafından 31 Aralık 2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların;

– Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 4/1-a (SSK) kapsamında işe alınması ve,

– İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması, yani mevcut işçi sayısına ilaveten işe alınmış olması,

şartıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile 5 puanlık prim indirimi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre, prime esas kazanç alt sınırı (brüt asgari ücret) üzerinden hesaplanan tutar İşsizlik Sigortası Fon’undan karşılanmaktadır.

Öte yandan, maddede söz konusu teşvikin süresinin Bakanlar Kurulu tarafından 31/12/2018 tarihine kadar uzatılabileceği belirtilmişti. Bu yetkiye istinaden, 24 Aralık 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin 2016/9643  Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31/12/2016 tarihi 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatıldı.

Dolayısıyla 31 Aralık 2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlamış olanlardan işe alınan her işçi için işverenler yukarıda belirtilen şartlarla teşvikten yararlanmaya devam edecek. İşbaşı eğitim programı hakkında ayrıntılı bilgi İşsizlere ve İş Arayanlara Yönelik İş-Kur Hizmetleri başlıklı yazıda yer almaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)