Anasayfa / En Son Eklenen Yazılar / İşsizlere ve İş Arayanlara Yönelik İş-Kur Hizmetleri

İşsizlere ve İş Arayanlara Yönelik İş-Kur Hizmetleri

Sponsorlu Bağlantılar

İşsizlere ve İş Arayanlara Yönelik İş-Kur Hizmetleri

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununda;

• İstihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak,

• İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek – verdirmek,

• İşgücünün yurt içinde ve yurt dışında uygun oldukları işlere yerleştirilmelerine ve çeşitli işler için uygun işgücü bulunmasına aracılık etmek,

Türkiye İş Kurumu’nun görevleri arasında sayıldığından, özellikle işsizlik sigortası ve işsizlik ödeneği ile ilgili işlemler dışında, işsizlere iş bulunması ve işe yerleştirilmeleri konusunda da Türkiye İş Kurumu çeşitli faaliyet ve çalışmalar yürütmektedir.

Bunlar;

– Kuruma kayıtlı olan işsizlerle çalıştırılacak eleman arayan işverenleri buluşturmak, kayıtlı olan işsizleri eleman talebi olan işverenlere yönlendirmek amacıyla yürütülen iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetleri,

– İstihdam garantili mesleki eğitim kursları,

– İşbaşı eğitim programları,

– Toplum yararına çalışma programları,

– Girişimcilik eğitim programları,

– İş ve meslek danışmanlığı faaliyetleri,

olarak sıralanabilir.

Kurum bu faaliyetlerini, 4904 sayılı Kanun ile bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan;

– Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği,

– Türkiye İş Kurumu Yurt Dışında İşe Yerleştirme Hizmetine Dair Yönetmelik,

– Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği,

– İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

– Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik,

– Özürlü ve Eski Hükümlülerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdamlarına İlişkin Tebliğ,

çerçevesinde yürütmektedir.

A- Öncelikle İş-Kur’a Kayıtlı Olmak Gerekir ! …

Türkiye İş Kurumu’nun aşağıda yer alan hizmetlerinden faydalanabilmek için öncelikle İş-Kur’a kaydolmak gerekmektedir. Kayıt işlemi internet üzerinden Kurum portalına üye olarak yapılabileceği gibi, Kurum müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunarak da yapılabilir. Özellikle çalıştıracak eleman arayan işverenlerle iş arayan işsizleri başarılı bir eşleştirme ile yapabilmek için, Kurumun elinde hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Bu nedenle gerek kendi kendine gerekse Kurum personeli eşliğinde, kayıt yaptıracakların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bunun için de eğitim, mesleki ve diğer bilgilerin tam ve eksiksiz olarak sisteme girilmesi gerekmektedir.

Ayrıca bu kayıt işlemi sadece iş arayan işsizler için değil, eleman arayan ve İş-Kur aracılığıyla eleman temin etmek isteyen işverenler için de zorunludur.

İş Arayan Kayıt Adresi: http://esube.iskur.gov.tr/UserSignUp.aspx

İşveren Kayıt Adresi: http://esube.iskur.gov.tr/Ortak/IsverenKayit.aspx

İŞKUR İnternet Şubesi: http://esube.iskur.gov.tr/

1- Kayıt Koşulları:

İş arayanların İş-Kur’a kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları ve kayıt esnasında fiilen askerlik görevinde bulunmamaları gerekmektedir. Bu kişilerinin mesleklerinin tespitinde kendi beyanları esas alınır. Dolayısıyla, beyanların gerçek dışı olması halinde sorumluluk Kuruma yüklenemez.

2- Engelli Kaydı:

Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerin, engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az %40’ından yoksun olduklarını, 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikle belirlenen yetkili sağlık kuruluşlarının birinden alacakları engelli sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir.

İnternet üzerinden engelli olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin sağlık kurulu raporunu Kuruma getirerek veya göndererek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan engelliler normal statüde değerlendirilir. Raporlarında herhangi bir işte çalışamaz bilgisi olanların engelli kaydı alınmaz. Süreksiz raporlarda da rapor tarihi dikkate alınarak, engellilik derecesinin kalktığı tarihten itibaren iş arayan kaydı sistem tarafından otomatik olarak normale dönüştürülür, engelliliğinin devam ettiğine dair yeni bir rapor getirmesi halinde engelli kaydı bu rapor doğrultusunda güncellenir.

3- Eski Hükümlü Kaydı:

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına hüküm giyenler ile Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyenler, cezasını infaz kurumlarında tamamlayanlar, cezası ertelenenler ve koşullu salıverilenler ya da özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayanlar veya ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanlar, Cumhuriyet Başsavcılığından alacakları “Tahliye Edilen Hükümlüye Ait Durum Bildirim Formu” ile durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla eski hükümlü sayılırlar ve ilgili mevzuat hükümlerinden yararlanırlar. İnternet üzerinden eski hükümlü olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin belgelerini Kuruma getirerek veya göndererek bu durumlarını onaylatmaları gerekir. Onay işlemi yaptırmayan eski hükümlüler normal statüde değerlendirilir.

4- Öncelikli Gönderme Hakkına Sahip Olanların Kayıt İşlemleri:

Kamu kurum ve kuruluşlarının normal, engelli ve eski hükümlü işçi taleplerine öncelikli olarak müracaat edecek olanların, Kurumun İl/Şube Müdürlüğüne gelerek Kurum personeli aracılığı ile kayıt olmaları halinde öncelik hakkı içeren belgeleri ibraz etmeleri gerekir. Bu durumdakilerin, belgeleri ibraz edememesi halinde, belgeleri ibraz edilene kadar kayıtları normal kayıt olarak değerlendirilir. Bunlardan, internet üzerinden kayıt yaptıranların ise durumlarını kanıtlayan belgeleri Kurumun İl/Şube Müdürlüğüne getirerek bu durumlarını belgelendirmeleri zorunludur. Aksi takdirde sistemde normal kayıt olarak değerlendirilirler.

5- Kayıtların Geçerlilik Süresi ve İşlemden Kaldırılması:

Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren iki yıldır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar; internet üzerinden Kurum portalına girerek, iş arama durumu menüsünden kayıtlarını aktif duruma getirebilecekleri gibi, Kurumun İl/Şube Müdürlüğüne şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde de kayıtları yetkili Kurum personelince, sistemden müracaatçı adına işlem yapılarak müracaat tarihinden itibaren aktife alınır. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle geçersiz hale gelen kayıtlar, kişi tarafından güncelleninceye kadar iş arayan olarak değerlendirilmez.

B- İş ve İşçi Bulmaya Aracılık Faaliyetleri:

Kamu Kurumlarında veya Özel Sektör Firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister İş-Kur’un İnteret Şubesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak;

• Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler.

• Çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler.

• Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler.

• Bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan diğer iş ilanlarına ulaşabilirler.

Açık İş İlanlarına Ulaşma Adresi: http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx

C- Mesleki Eğitim Kursları:

İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılan meslek edindirme ve geliştirme kurslarıdır.

İstihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanların en az yüzde ellisi, en az yüz yirmi gün olmak üzere kurs süresi kadar istihdamda kalmaktadır.

1- Mesleki Eğitim Kurslarına Katılacaklarda Aranan Şartlar:

• İş-Kur’a kayıtlı işsiz olmak

• 15 yaşını tamamlamış olmak

• Yetiştirileceği mesleğe uygun özelliklere sahip olmak

• İşverenin aradığı özel şartları taşımak

• İş ve meslek danışmanının uygun görüşüne sahip olmak

• Emekli olmamak

Mesleki eğitim kursları ücretsiz olup Kurum tarafından kursiyerlere devam ettiği fiili eğitim günü süresince ödeme (20 TL) yapılmaktadır. Ayrıca İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası ile bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri de İş-Kur tarafından ödenmektedir.

Kurslara devam zorunludur. Kabul edilebilir mazereti olanlara eğitici/öğretici tarafından yazılı olarak izin verilebilir. Ancak bu izin süreleri toplamının, doktor raporu ile belgelenebilen en fazla 5 günlük sağlık izni dışında, hangi sebeple olursa olsun kurs süresinin 1/10’unu (onda birini) aşması halinde kursiyerlerin kursla ilişikleri kesilir.

2- Engellilere yönelik faaliyetler:

Herhangi bir mesleği olmayan engellilere ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine uygun mesleklerde bilgi ve beceri kazandırmak ve bu suretle işe yerleştirilmelerini veya bağımsız çalışmalarını sağlamak amacıyla mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir.

3- Hükümlülere yönelik faaliyetler:

Hükümlülere yönelik mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir. Ayrıca Adalet Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan işbirliği sonucunda, cezaevlerinde bulunan ve tahliyelerine az süre kalan hükümlülere bir meslek edinmelerini sağlamak ve tahliye olduktan sonra istihdam edilmelerini kolaylaştırmak amacıyla da mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir.

4- Başvuru Yeri ve Zamanı:

Mesleki eğitim kurslarına katılmak için, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanından olumlu görüş alınması gereklidir.

Kurs Arama İşlemlerine Ulaşma Adresi: http://esube.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx

D- İşbaşı Eğitim Programları:

İş-Kur’a kayıtlı işsizlerin; mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri, çalışma ortamına uyumlarının sağlanması amacıyla düzenlenen, işsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri programlardır.

Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi, işyerleri de istemiş olduğu vasıfta işgücünü İŞKUR’dan talep edebilmektedir.

1- İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi:

İşbaşı eğitim programlarının süresi azami 320 fiili gün ve haftalık en fazla 45 saattir.

2- İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları:

• İş-Kur’a kayıtlı işsiz olmak

• 15 yaşını tamamlamış olmak

• İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı olmamak

İkinci öğretim ve açık öğretimdeki öğrenciler ile yükseköğretim öğrencileri de işbaşı eğitim programına katılabilirler.

3- İşbaşı Eğitim Programlarında Karşılanabilecek Giderler:

• Katılımcı zaruri gideri,

• İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası prim giderleri,

• Bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Genel Sağlık Sigortası prim giderleri,

Türkiye İş Kurumu tarafından karşılanır.

4- Başvuru Yeri ve Zamanı:

İşbaşı eğitim programlarından yararlanmak için 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanından olumlu görüş alınması gereklidir.

E- Toplum Yararına Çalışma Programları:

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde, doğrudan veya yüklenici (müteahhit) eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla, özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İş-Kur tarafından uygulanan programlardır.

1- Toplum Yararına Çalışma Programlarına Katılma Şartları:

• İş-Kur’a kayıtlı işsiz olmak.

• 18 yaşını tamamlamış olmak.

• Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak.

• Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

• Toplum yararına çalışma programından yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak.

2- Katılımcıların Seçilmesi:

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

• Noter kurası yöntemi.

• Liste (başvuranlar içinden mülakat ya da iş ve meslek danışmanlığı sonucu katılımları uygun görülenlerin belirlenmesi) yöntemi.

• Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

3- Katılımcılara Yapılan Ödemeler:

• Asgari ücret üzerinden ücret ödenmesi

• Vergi ve sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi

4- Toplum Yararına Çalışma Programının Uygulandığı Alanlar:

• Çevre temizliği

• Kamusal altyapının yenilenmesi

• Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

• Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

• Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

• Ağaçlandırma

• Park düzenlemeleri

• Vadi ve dere ıslahı

• Erozyon engelleme çalışmaları

5- Programın Uygulanma Süresi ve Haftalık Çalışma Süreleri:

Toplum yararına çalışma programının uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. Haftalık çalışma süresi ise en fazla kırk beş saattir.

6- Toplum Yararına Çalışma Programından (TYP) Yararlanmayacak Kişiler:

• İş-Kur tarafından düzenlenen TYP dışında bir program ya da kurstan yararlanmış olan işsiz, 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz.

• Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

• Yararlandığı TYP bittikten sonra İş-Kur tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

• Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz.

• Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz.

7- Toplum Yararına Çalışma Programından İkinci Kez Yararlanma:

• Toplum yararına çalışma programından, programa başlandığı tarihten itibaren bir sene içinde en fazla 9 ay süreyle yararlanma imkânı bulunmaktadır.  Ancak, 9 ay bittikten sonra 3 ay bekleyerek yeni bir programdan faydalanılabilmektedir.

• Bir katılımcı aynı kurum veya kuruluşla düzenlenen TYP’den en fazla 18 ay yararlanabilir.

8- Toplum Yararına Çalışma Programında İzin Süresi ve Devamsızlık Hakkı:

• Katılımcıların TYP’ye devamı zorunludur.

• Ancak katılımcılar, yüklenici (müteahhit) ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ve yükleniciden onay almak şartıyla TYP süresinin yirmide biri (1/20) kadar ücretsiz izin kullanabilmektedirler. Ücretsiz izin kullanılan dönemde katılımcıya herhangi bir ücret ödenmemektedir.

• Ücretsiz izinden ayrı olarak katılımcı; sağlık sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece yakınlarının vefatı gibi mücbir (zorunlu) nedenleri belgelendirmek şartıyla, TYP süresinin yirmide biri (1/20) kadar devamsızlık hakkından yararlanabilmektedir.

F- Girişimcilik Eğitim Programı:

Girişimcilik eğitim programı, İş-Kur’a kayıtlı kişilere yönelik olarak kendi işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanan programlardır.

Girişimcilik eğitim programı kapsamında temel seviye girişimcilik eğitimi, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasındaki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolünde” belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Eğitim programı bitiminde, katılımcılara Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilmektedir. Bu belge, KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvuru sırasında gerekmektedir.

1- Girişimcilik Eğitim Programının Süresi:

Temel seviye girişimcilik eğitimi, sınıf içi eğitim ve atölye çalışmalarından oluşmakta olup toplam 70 saattir.

2- Girişimcilik Eğitim Programından Yararlanma Şartları:

• İş-Kur’a kayıtlı olmak.

• 18 yaşını tamamlamış olmak.

• Girişimcilik eğitim programında aynı modülden daha önce yararlanmamış olmak.

• İş ve meslek danışmanlığı hizmetinden yararlanılarak olumlu görüş almış olmak.

Bu kapsamda İş-Kur’a kayıtlı olanlardan özellikle işletmesini geliştirmek isteyenler için de girişimcilik eğitimleri verilebilmektedir.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, özürlü maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da programlardan yararlanabilmektedir.

3- Girişimcilik Eğitim Programlarında Karşılanabilecek Giderler:

• Katılımcı zaruri gideri,

• İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası prim giderleri,

• Bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Genel Sağlık Sigortası prim giderleri,

Türkiye İş Kurumu tarafından karşılanır.

4- Başvuru Yeri ve Zamanı:

Girişimcilik eğitim programlarından yararlanabilmek için, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanından olumlu görüş alınması gereklidir.

G- İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetleri:

İş ve meslek danışmanlığı faaliyeti, iş ve meslek seçme aşamasında bulunan, meslek eğitimine başlayacak olan gençlere meslek danışmanlığı boyutunda, ilk kez çalışma hayatına atılacak olanlara, uzun süreli işsizlere, işsizlik sigortası ödeneği alan işsizlere, meslek edinmek, meslek değiştirmek, mesleğinde ilerlemek isteyen yetişkinlere ise iş danışmanlığı boyutunda bireysel ve gruplar halinde görüşmeler yapılarak, onların meslek ve iş seçiminin önemi konusunda bilinçlenmelerine, işyerleri, meslekler ve eğitim olanakları hakkında bilgi sahibi olmalarına ve kendilerini tanımalarına yardımcı olmaktır.

Ayrıca iş danışmanlığı kapsamında İş-Kur’a başvuran ve iş arayan işsizlere, mesleki eğitim merkezi, meslek lisesi, meslek yüksekokulu ve üniversite son sınıf öğrencileri ile askerlik görevini tamamlamak üzere olan er ve erbaşlara iş arama, iş bulma ve işi elde tutma, işverenle görüşme, özgeçmiş hazırlama konularında yardımcı olmak üzere iş arama becerileri geliştirme eğitimi de verilmektedir.

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri tüm İş-Kur İl/Hizmet Merkezlerinde verilmektedir.

1- Meslek Bilgi Merkezi Nedir – Kimler Nasıl Yararlanır ?

Meslek Bilgi Merkezi; meslekler ve eğitim yerleri hakkında bilgilerin yer aldığı, meslek ve eğitim yeri seçme aşamasında bulunan kişilerin doğru ve bilinçli karar vermesine yardımcı olan bilgilerin bir arada bulunduğu yerlerdir.

2- Meslek Bilgi Merkezlerinden Kimler Yararlanabilir ?

Meslek Bilgi Merkezlerinden;

• Meslek seçme aşamasında olanlar,

• Mesleki eğitim merkezleri ve meslek kurslarında eğitimi verilen meslekler hakkında bilgi edinmek isteyenler,

• Bir meslek sahibi olup da mesleğinde ilerlemek ve meslek değiştirmek isteyen yetişkinler,

• Rehber öğretmenler, okul idarecileri, veliler ile meslekleri ve eğitim olanaklarını tanımak isteyen herkes,

yararlanabilmektedir.

3- Meslek Bilgi Merkezlerinden Nasıl Yararlanılır?

Meslek Bilgi Merkezine bireysel olarak veya gruplar halinde başvurulur. Rehber öğretmenlerin başvurusu üzerine merkezde grup görüşmeleri düzenlenmekte ve öğrencilere meslek seçiminin önemi, meslek bilgilerinin hangi kaynaklardan elde edilebileceği konusunda ayrıntılı açıklamalar yapılmaktadır.

4- Meslek Seçimi Aşamasında Bulunan Kişilere Yapılan Yardımlar:

Meslek seçimi aşamasına gelmiş bireylere danışmanlık hizmeti sunulurken bireyin kendini tanımasına, meslekler ve eğitim yerlerini tanımasına ve sonuçta bireyin kendi özellikleriyle mesleklerin gerektirdiği nitelik ve şartları karşılaştırarak seçeneklerini oluşturup bu yolla karar vermesine yardım edilir.

Tüm seçenekleri inceleyip değerlendiren birey, artık seçmiş olduğu meslekte bilgi, beceri ve alışkanlıklarını edinebileceği bir eğitim yerine veya bir işyerine yönelir. Tüm bunlar meslek seçimi aşamasında bulunanların tek başlarına yapabilecekleri bir çalışma değildir. Bireylerin meslek seçme kararlarının tesadüflere bırakılmaması ve karşılaşılabilecek tüm alternatiflerin değerlendirilebilmesi için daha önce bahsedilen tüm aşamalarda sırasıyla iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri içinde bireylere yardım edilmektedir.

Kişilerin özelliklerini tanımlanmasına yardımcı olmak amacıyla danışmanlık hizmetleri kapsamında bazı ölçme ve değerlendirme araçlarından yararlanılmaktadır. Türkiye İş Kurumunca söz konusu hizmeti destekleyici bir araç olarak Mesleki Yönelim Bataryası kullanılmaktadır.

Mesleki Yönelim Bataryasını uygulama amacı, kişilerin ilgilerini, yönelimlerini, becerilerini fark ederek geliştirmelerini desteklemek ve böylece mesleki alternatiflerini görerek tercihlerini netleştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu araç, bireylerin farklı meslekleri ve kendi kişisel özelliklerini tanımaları ve kendileri için en uygun mesleği bulabilmelerini hedeflemektedir. Kişiler, Kuruma gelerek bu ölçme aracını uygulayabilir ve sonuçlarını Kurum iş ve meslek danışmanlarıyla değerlendirebilirler.

Meslek seçimi aşamasındaki bireylere hangi mesleğe uygun olduğu söylenmez. Meslek seçimi kararı bireye aittir. Bu ilke, özellikle üzerinde durulan önemli bir noktadır. Bireylerin, bireysel danışmanlık aşamasında, görüşme yoluyla kendilerini tanımalarına yardımcı olunur. Okuldaki başarıları, boş zaman etkinlikleri, sosyo–kültürel durumları, fiziksel durumları, ders çalışma alışkanlıkları, sosyal tutumları ve benzeri durumlardan hareketle kendilerini tanımalarına yardımcı olunur. Bilgi eksikliğini gidererek bilgilendirme yardımı sunulur. Edindiği bilgileri değerlendirmesine ve meslek seçiminde bir karara ulaşmasına yardımcı olunur. Zaten birey danışmanlık sürecinde, meslek seçiminin önemi konusunda bilinçlenir, kendi seçimi ve kararını verme aşamasına kendiliğinden gelmiş olur.

Önemli Açıklama:

Yukarıda verilen bilgilerin önemli bir kısmı Türkiye İş Kurumu’nun web sitesinden (www.iskur.gov.tr) alınmış olup, belirtilen konularda daha geniş bilgi ve açıklamalar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinden temin edilebilir.www.isvesosyalguvenlik.com)