Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun “Fonun kuruluşu, yönetimi denetimi, gelirleri, giderleri ile mal ve alacaklarının tabi olacağı hükümler” başlıklı 53 üncü maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılmış, 1 Eylül 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiş, daha sonra 2 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/5764 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmelik ile önemli değişiklikler yapılmıştır. 24 Ağustos 2000 tarihli ve 2000/1212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşsizlik Sigortası Fonu Yönetim Kurulunun Çalışmasına ve Fon Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ise bu yeni yönetmelikle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde; fon, ücret garanti fonu, fonun portföy değeri, fon kaynakları, yatırım araçları kavramlarının tanımları yapılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

– Fonun gelir ve giderleri, fon kaynaklarının değerlendirilmesi, denetim, izleme ve periyodik raporlar başlıklı ikinci bölümünde; fonun gelir ve giderleri, fonun yönetimi, fon kaynaklarının değerlendirilmesi ve saklanması, denetim izleme ve periyodik raporlar,

– Çeşitli ve son hükümler başlıklı üçüncü bölümünde; yatırım danışmanlığı ve portföy yönetim hizmeti satın alınması, istisna akdi ile hizmet alımı, yürürlükten kaldırılan mevzuat,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.