Anasayfa / Eski Haberler / İstirahat Raporları 16 Temmuzdan İtibaren Elektronik Ortamda Gönderilecek

İstirahat Raporları 16 Temmuzdan İtibaren Elektronik Ortamda Gönderilecek

Sponsorlu Bağlantılar

Sağlık hizmet sunucuları tarafından sigortalılara verilen iş göremezlik raporlarına istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) ödendiğinden, düzenlenen istirahat raporlarının bir suretinin ilgili sağlık hizmet sunucusu tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi, işverenin de sigortalının istirahatlı olduğu süre içerisinde işyerinde çalışmadığına dair bildirimi elektronik ortamda Kuruma yapması gerekmektedir. Ayrıca sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için iş kazası ve meslek hastalıklarında herhangi bir prim ödeme gün sayısı şartı bulunmamakla beraber, hastalık ve analık hallerinde iş göremezliğin başladığı veya doğumun olduğu tarihten önceki bir yıl içinde sigortalı adına en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi ödenmiş olması şartı bulunmaktadır.

Uygulamada istirahat raporlarının Kuruma gönderilmesi bazen geciktiğinden, sigortalılar geçici iş göremezlik ödeneklerini alamamakta veya geç almakta, dolayısıyla mağdur olmaktadırlar.

Bu aksaklığın önüne geçmek üzere; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, sigortalıların iş göremezlik yani istirahat raporlarının elektronik ortamda ilgili sağlık hizmet sunucusu tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi uygulaması getirilmiş (17/04/2012 tarihli haber), ancak Sosyal Güvenlik Kurumu yayımladığı 30/04/2012 tarihli ve 2012/16 Sayılı Genelge’de; istirahat raporlarının elektronik ortamda Kuruma gönderilmesine yönelik hazırlanan ve henüz test aşamasında olan bilgisayar programının işleme açılacağı tarihe kadar uygulamanın mevcut haliyle devam edeceğini belirtmişti (01/05/2012 tarihli haber).

Kurum daha sonra yayımladığı duyuruda; gerekli çalışmaların tamamlanma aşamasına gelmiş olduğunu, bazı hastanelerde pilot uygulamalara başlandığını, 01/07/2012 tarihi itibarı ile tüm sağlık hizmet sunucularında bu uygulamanın başlatılacağını belirmişti (27/05/2012 tarihli haber).

Kurum son olarak yayımladığı duyuruda; sağlık hizmet sunucularının bazılarının İş Göremezlik Raporlarının hazırlanmasına esas çalışmalarını ve ekranlarını 10/06/2012 tarihine kadar tamamlayamamış olmaları ve pilot uygulamalar sonucunda programda yapılan düzenlemelerden dolayı, Ülke genelinde 01/07/2012 tarihi itibarı başlayacağı belirtilen uygulamanın 16/07/2012 tarihinde uygulamaya konulmasının kararlaştırıldığını belirtmiştir. Söz konusu duyuru metnine Kurumun internet sayfasından ulaşılabilir.