Anasayfa / Yargı Kararları / İşveren-Aracılar/Taşeronlarla İlgili Yargıtay Kararları

İşveren-Aracılar/Taşeronlarla İlgili Yargıtay Kararları

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; alt işveren (taşeron) işçinin geçirdiği iş kazasında alt işverenle birlikte asıl işverenin de tazminat sorumluluğu ve asıl işverenle alt işveren arasındaki hukuki ilişki, asıl işverenle alt işveren arasındaki hukuki ilişkide muvazaa, Sosyal Güvenlik Kurumunun iş kazası nedeniyle karşılaştığı giderlerin tazmininde (ödenmesinde) alt işverenle birlikte asıl işverenin sorumluluğu, alt işveren olmadığının tesbiti ile işyeri tescil işleminin iptaline karar verilmesi istemi, iş kazası sonucu geçici işgöremezlik durumuna giren sigortalıya yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesinde alt işveren (taşeron) ve asıl işverenin sorumluluk durumları, emrinin iptali davasında prim borcundan alt işveren ve asıl işverenin sorumlulukları, asıl işverenle alt işveren arasındaki hukuki ilişkide müteselsil sorumluluk ve muvazaa (hile), iş kazası sonucu maluliyetden doğan maddi ve manevi tazminat davasında alt işveren ve asıl işverenin sorumluluk oranları, alt işverenin işçilerine karşı kanundan doğan yükümlülüklerden alt işveren ile birlikte sorumlu olduğu, alt işverenin ödevine uymamasının sonuçlarından asıl işverenin de sorumlu olacağı, alt işverenle ilgili para cezasını asıl işverene uygulanamayacağı, tebliğ edilen borçtan sorumlu olmadığının ve müteahhit firmanın taşeron sıfatını taşımadığının tesbiti talebi, alt işverenle ilgili rücuan tazminat davasında, söz konusu sorumluluğun belirgin olarak tespiti için işveren firma ile yüklenici taşeron firma arasındaki sözleşmenin niteliğinin ve iş kazasının oluş biçiminin açıklığa kavuşturulması gerektiği gibi konularda Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Asıl işveren ve aracının sorumluluğu

• Asıl işverenin aracı (taşeron) ile birlikte sorumluluğu

• Asıl işveren-taşeron

• Eski ve yeni işverenler

• İş kazası nedeniyle tazminat

• İşverenlik niteliği

• Rücuan alacak davasında asıl işveren – alt işveren

• Tazminat sorumluluğu