Anasayfa / Haber / İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı

İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde; 21 Ağustos 2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle önemli değişiklikler yapılmış (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler Yapıldı başlıklı haber), yapılan değişiklikleri Yönetmelikle SGK Uygulamalarında Yapılan Önemli Değişiklikler başlıklı yazımızda ayrıntılı olarak açıklamıştık.

Bu defa, 28 Kasım 2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile söz konusu Yönetmelik değişiklikleri doğrultusunda İşveren Uygulama Tebliği’nde 9 maddelik değişiklik yapıldı.

Tebliğde yapılan söz konusu değişiklikler;

– Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, eksik çalıştıklarını ispatlayan belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi konusunda daha önce 30 ve üzeri işçi çalıştıran işyerleri için tanınan istisnanın 10 ve üzeri işçi çalıştıran işyerleri için tanınması,

– Özel sektör işyerlerinde işe iade davası açıp kazanan sigortalılar için geriye dönük olarak verilecek aylık prim ve hizmet belgeleri ile primleri,

– Kamu işyerlerinde 4/1-a kapsamında çalışan sigortalılar için mahkeme kararları veya idarece verilen kararlar gereğince geriye yönelik ücret ve ücret niteliğinde ödeme yapılması halinde, geriye dönük olarak verilecek aylık prim ve hizmet belgeleri ile primleri,

– 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalıların e-Devlet üzerinden yapacağı prime esas kazanç bildirimi ve değişikliği,

– 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılan kişinin, aynı zamanda işveren ise, beyan edeceği aylık kazancının, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamayacağı şeklindeki şartın tüzel kişiliği haiz kuruluşların ortakları hakkında 1/10/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmayacağı,

– 4/1-c kapsamındaki sigortalılar için geçmişe yönelik olarak ek mahiyetteki fiili hizmet süresi zammı prim belgeleri düzenlenmesi,

– Prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi,

konularını kapsıyor.

Söz konusu değişiklik Tebliğinin yayımlandığı 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’ye http://www.resmigazete.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.