Anasayfa / Bilgi / İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Süreleri Değişti

İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Süreleri Değişti

Sponsorlu Bağlantılar

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri, tam gün işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gereken işyerleri yönetmeliklerde belirtilmiştir.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te 18 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te de 30 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle bazı önemli değişiklikler yapılmış, bu çerçevede işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri de değiştirilmişti. Ancak her iki değişiklik yönetmeliğinin geçici maddelerinde de işyeri hekimlerinin ve iş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri ile tam gün çalıştırılmasına dair hükümlerin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmişti. Dolayısıyla işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının çalıştırılma süreleri ve tam gün çalışması gereken durumlar 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle aşağıdaki gibi değişti.

 

İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri

Çalışma Süresi

(Çalışan başına aylık ayrılması gereken süre)

Az Tehlikeli İşyeri5 dakika
Tehlikeli İşyeri10 dakika
Çok Tehlikeli İşyeri15 dakika

 

İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri

Çalışma Süresi

(Çalışan başına aylık ayrılması gereken süre)

Az Tehlikeli İşyeri10 dakika
Tehlikeli İşyeri20 dakika
Çok Tehlikeli İşyeri40 dakika

 

İşyeri Hekiminin Tam Gün Çalışması Gereken İşyerleri

– Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi,

– Tehlikeli sınıfta yer alan ve 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi,

– Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi,

görevlendirilmesi gerekmektedir.

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2000, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 1000 ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde de 750’den arta kalan çalışanlar için de yukarıdaki İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri tablosunda yer alan çalışma süreleri dikkate alınarak ayrıca işyeri hekimi görevlendirilmesi / çalıştırılması gerekmektedir.

İş Güvenliği Uzmanının Tam Gün Çalışması Gereken İşyerleri

– Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı,

– Tehlikeli sınıfta yer alan ve 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı,

– Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı,

görevlendirilmesi gerekmektedir.

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 1000, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 500 ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde de 250’den arta kalan çalışanlar için de yukarıdaki İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri tablosunda yer alan çalışma süreleri dikkate alınarak ayrıca iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi / çalıştırılması gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Duyuru Yayımladı

Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü konuya ilişkin olarak yayımladığı duyuruda;

– İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli olarak İSG-KATİP’te görevlendirmeleri tanımlanan ve görevine devam etmekte olan kişilere ait sözleşmeler hakkında Genel Müdürlükçe herhangi bir güncelleme işlemi yapılmayacağı, ilgili kişi ve kurumların yeni çalışma sürelerine uygun olarak sözleşmelerini yeniden tanımlamaları gerektiği, ilgili kişi ve kurumların mağdur olmaması adına bahsi geçen tarihlerde gerekli uyumlaştırmalarını yaparak mevzuatta belirtilen çalışma sürelerini gözetmelerinin önem arz ettiği,

– Görevlendirilecek iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin 5510 sayılı Kanunu’na göre sigortalılık bildirimlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılması gerektiği, sigortalılık bildirimlerinin İSG-KATİP üzerinden kontrolüne yönelik çalışmaların tamamlandığı, sözleşme süresince primi ödenmeyen iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli raporlarının SGK Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı’na bildirileceği,

– KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sisteminin devreye alındığı, kurumlarca kullanılmakta olduğu, işlemlerin İSG-KATİP üzerinden daha hızlı yapılabilmesi için KEP adreslerinin İSG-KATİP üzerinden bildirilmesi gerektiği,

belirtmiştir.

İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi – NACE Kodlarına BURADAN ulaşabilirsiniz. (isvesosyalguvenlik.com)