Anasayfa / Dosyalar / Genel İş Mevzuatı Dosyalar / İşyerinin Tamamının veya Bir Bölümünün Devri – Eski ve Yeni İşverenin Sorumluluk Halleri

İşyerinin Tamamının veya Bir Bölümünün Devri – Eski ve Yeni İşverenin Sorumluluk Halleri

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca; işyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, (yıllık ücretli izin, kıdem tazminatı gibi) işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. Belirtilen hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.

Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini salt işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. Devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır.

Yukarıdaki hükümler, iflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi sonucu işyerinin veya bir bölümünün başkasına devri halinde uygulanmaz.www.isvesosyalguvenlik.com