Anasayfa / Haber / İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve  bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım” başlıklı 11 inci ve “Tahliye” başlıklı 12 nci maddelerine dayanılarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafında hazırlanmış olan “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” 18 Haziran 2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik;

• İşveren ve çalışanların acil durumlara ilişkin yükümlülükleri,

• Acil durum planı

• Acil durumların belirlenmesi

• Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler

• Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri

• Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi

• Dokümantasyon

• Tatbikat

• Acil durum planının yenilenmesi

• Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim

• Büyük endüstriyel tesislerde acil durum planı

• Birden fazla işveren olması durumunda acil durum planları

• Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde acil durum planları

• Bir aydan kısa süreli geçici işlerde acil durum planlaması

konularını içeriyor.

Öte yandan,

• Yönetmeliğin yayım tarihi öncesinde hazırlanmış olan acil durum planları bir yıl içerisinde Yönetmeliğe göre gözden geçirilerek revize edilecek,

• Yönetmelik kapsamında kurulacak olan ekiplerin eğitimleri, bir yıl içinde tamamlanacak.