Anasayfa / Haber / İşyerlerinde İşin Durdurulması Şartlarında Değişiklik Yapıldı

İşyerlerinde İşin Durdurulması Şartlarında Değişiklik Yapıldı

Sponsorlu Bağlantılar

İşyerlerinde hangi durumlarda işin durdurulabileceği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun “İşin durdurulması” başlıklı 25 inci maddesinde düzenlenmiştir.

Maddede; işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulacağı ve işyerinin mühürleneceği, ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda da işin durdurulacağı ve işyerinin mühürleneceği belirtilmiştir, işin durdurulması kararının nasıl kaldırılacağı ve mührün açılacağı maddede düzenlenmiş, maddede ayrıca işyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verileceği belirtilmiştir.

Konuya ilişkin ayrıntılı düzenleme ise 30/3/2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik ile yapılmıştır. Söz konusu Yönetmelikte 11 Şubat 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikle bazı değişiklikler yapıldı.

Yapılan yönetmelik değişiklikleri uyarınca;

– Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin arttırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan, üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri de işin durdurulma sebebi sayılacak.

– Mülki idare amiri tarafından verilen işin durdurulması ve işyerinin mühürlenmesi kararı kolluk kuvvetleri (yerine göre polis veya jandarma) tarafından uygulanacak.

– İşin durdurması kararının uygulanacağı işyerlerinde verilecek geçici olarak mühürlerin sökülmesi kararı, “Mühürlerin geçici olarak sökülmesi” başlıklı 9 uncu maddede belirtilen hususlar doğrultusunda tutanak düzenlenmesi suretiyle uygulanacak.

– Aynı işyeri için mühürlerin geçici olarak sökülmesi ve durdurma kararının kaldırılması taleplerinin aynı anda yapılması durumunda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından durdurma kararının kaldırılması talebi işleme konulmayacak sadece mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebi dikkate alınacak.

– Yeraltı maden işyerlerinde;

a) Yeraltı kömür madenlerinde birinin durması halinde diğerinin derhal-otomatik olarak çalışacak durumda iki havalandırma grubunun bulunmaması,

b) Yeraltı maden işyerlerinin hazırlık çalışmaları dışında en az iki yoldan yer üstü bağlantısı bulunmaması,

c) Yeraltı kömür madenlerinde havalandırma, su tahliyesi ve insan nakli için kullanılan sistemlerin çalıştırılabilmesi için birbirinden bağımsız iki ayrı enerji kaynağının bulunmaması, birinin durması halinde diğer kaynağın otomatik olarak devreye girmemesi,

durumlarında işin durdurulmasına karar verilecek. (isvesosyalguvenlik.com)