Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun İşin durdurulması başlıklı 25 inci maddesinde; işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulabileceği; Kanunun 30 uncu maddesinde de işyerlerinde işin durdurulması konusunda ayrıntılı düzenlemenin yönetmelikle yapılacağı belirtilmiştir.

Bu Yönetmelikte söz konusu 25 ve 30 uncu maddelere istinaden İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanarak 30 Mart 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin yayımlanmasıyla birlikte daha önce bu konuda 4857 sayılı İş Kanununa istinaden çıkarılarak 5 Mart 2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten ise kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelikte; işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde veya çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı ya da büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumlarında işyerinin bir bölümünde ya da tamamında bu tehlike giderilinceye kadar işin durdurulması ile durdurma kararı uygulanmış işyerinde çalışmaya tekrar başlanmasına izin verilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Askeri işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinde işin durdurulmasına dair iş ve işlemler ise Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerine getirilmektedir.

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; Büyük endüstriyel kaza olabilecek işyeri, Heyet, Maden işleri, Metal işleri, Tehlikeli kimyasallarla çalışılan işler, Yapı işleri kavramlarının tanımları yapılmıştır.

Yönetmeliğin;

– Heyetin Oluşturulması, Görevleri ve Kararlar başlıklı bölümünde; Heyetin oluşturulması, Heyetin görevleri ve kararlar,

– İşin Durdurulması ve Kararın Uygulanması başlıklı bölümünde; İşin durdurulması, Durdurma kararının uygulanması, Mühürlerin geçici olarak sökülmesi, Durdurma kararının kaldırılması

– Acil Haller başlıklı bölümünde; Acil hallerde yapılacak işlemler,

– Çeşitli ve Son Hükümler başlıklı bölümünde; İlamların yerine getirilmesi, Ücret ödemeleri,

konularında düzenlemeler yer almaktadır.