Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / Kamu Görevlilerinin Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ

Kamu Görevlilerinin Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun malullük sigortası hükümleriyle getirilen hak ve yükümlülükler ile malullük işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere düzenlenen ve 5510 sayılı Kanunun Malûl sayılma başlıklı 25, Malûllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları başlıklı 26, Malûllük aylığının hesaplanması, başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması başlıklı 27, Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması başlıklı 34, Hak sahiplerinin aylıklarının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması başlıklı 35, Vazife malullüğü başlıklı 47, Kontrol muayenesi başlıklı 94 ve Sağlık raporlarının usûl ve esaslarının belirlenmesi başlıklı 95 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Tebliğ 9 Ekim 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ekim 2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kamu görevlileri ile bunların hak sahibi çocuklarının malullük işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Tebliğin tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; kamu görevlileri, hak sahibi, vazife malullüğü, aylık, ödeme dönemi, kurum sağlık kurulu, sağlık kurulu raporu, sağlık hizmeti sunucusu, kamu idareleri kavramlarının tanımları yer almaktadır.

Tebliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğin;

– 5 inci maddesinde Malul sayılma,

– 6 ncı maddesinde Yararlanma şartları,

– 7 nci maddesinde Sevk işlemleri,

– 8 inci maddesinde Sağlık kurulu raporlarının değerlendirilmesi ve itirazlar,

– 9 uncu maddesinde Malullük aylığının başlangıcı,

– 10 uncu maddesinde Malullük aylığının kesilmesi ve yeniden bağlanması,

-11 inci maddesinde Kontrol muayene işlemleri,

– 12 nci maddesinde Kanunun yürürlük tarihinden önce iştirakçi olanlar ile malullük aylığına hak kazananlar,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.