Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; kamu kurum ve kuruluşlarına iş kanunları hükümlerine göre çalıştırılmak üzere, sürekli veya geçici eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere, 4857 sayılı İş Kanununun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30 uncu maddesi ile 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun “Yönetmelik” başlıklı 32 nci maddesine dayanılarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılmış, 19 Eylül 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Daha önce 22 Nisan 2006 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlü ve Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği ise bu Yönetmelikle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmeliğin kapsamı 2 nci madde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; eski hükümlü, geçici işçi, kamu kurum ve kuruluşu, KPSS, öncelik hakkına sahip olanlar, sürekli işçi, terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan kavramlarının tanımları yapılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

– Kurumdan işçi talebi başlıklı ikinci bölümünde; işçi olarak alınacaklarda aranacak şartlar, kurumdan işçi talebinde bulunma, işçi talebinde dikkat edilecek hususlar,

– İşçi taleplerinin kurum tarafından karşılanması başlıklı üçüncü bölümünde; işçi talebinin ilanı ve iş başvurusu, taleplerin kurum tarafından karşılanma esasları, KPSS kapsamındaki taleplerle ilgili aday listelerinin belirlenmesi, kura usulüne tabi taleplerle ilgili aday listelerinin belirlenmesi, listelerin kamu kurum ve kuruluşuna gönderilmesi, ek liste gönderme, ikinci liste gönderme yasağı,

– Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak işlemler başlıklı dördüncü bölümünde; tebligat, sınav, sınav kurulu ve görevleri, sınav sonuçlarının açıklanması, sınav sonuçlarına itiraz, yedek listeden işçi alımı, sınav sonuçlarının ve yerleştirmelerin kuruma bildirilmesi, yürürlükten kaldırılan yönetmelik,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.