Anasayfa / Eski Haberler / Kayıt Dışı İstihdamla Mücadeleye İki Kurum Daha Katkı Sağlayacak

Kayıt Dışı İstihdamla Mücadeleye İki Kurum Daha Katkı Sağlayacak

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere kayıt dışılık ülkemizin en önemli sorunlarından biri ve kayıt dışılığın iki yönü bulunmakta. Biri devletin vergi kaybına bakan yönü, diğeri de istihdama bakan yönü. İstihdama bakan yönü kayıt dışı istihdam olarak nitelendirilmektedir. Kayıt dışı istihdam, yani sigortasız işçi çalıştırılması devletin vergi kaybı yanında (çünkü sigortalı olarak çalıştırılan her işçi adına devlete muhtasar beyanname verilerek gelir vergisi ödenmektedir), Sosyal Güvenlik Kurumu dolayısıyla da devlet açısından prim kaybına yol açtığı gibi çalışan açısından da hizmet yani prim gün sayısı kaybına yol açmaktadır.

Bu olumsuz yönleri nedeniyle yıllardır kayıt dışı istihdamla mücadele çalışmaları sürdürülmekte, çeşitli proje ve uygulamalar hayata geçirilmekte, devletin kurum ve kuruluşları arasında işbirliği yapılmakta, çeşitli kurum ve kuruluşlar kayıt dışı istihdamla mücadeleye katkıda bulunmaktadır.

Bu çerçevede, Kayıt Dışı İstihdamla Mücadelede önemli adımlar atan Sosyal Güvenlik Kurumu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzaladı.

Tiyatro severlerin kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda bilinçlendirilmesini amaçlayan işbirliği protokolü SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Cüneyt Olgaç ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında, Devlet Tiyatroları oyunlarında SGK çalışmalarına ve sosyal güvenliğe yer verilecek, seyircilerle sosyal güvenlik bilinci ve kayıt dışı istihdamla mücadele konusunu paylaşılacak, böylece seyircilerin bilinçlendirilmesine katkıda bulunulacak.

Devlet Tiyatrolarının oyun başına konuk ettiği toplam kişi sayısı yaklaşık 20-30 bin kişiyi buluyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu ayrıca, Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Eylem Planları arasında yer alan “İşyeri Verileri Coğrafi Bilgi Sistemleri” başlıklı eylem planı ile ilgili de Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ile ortak bir çalışma yapmayı planlıyor.

Bu eylem ile doğalgaz, elektrik ve su aboneliği alan işyerleri bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu’nun “İşyeri Verileri Coğrafi Bilgi Sistemleri” kullanılarak karşılaştırılacak ve tescilsiz olan işyerleri tespit edilerek kayıt altına alınacak.

Eylemin tam olarak gerçekleşebilmesi için TÜİK’in işyeri kayıtları ile Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uyumlaştırılması bekleniyor. Bu süreçte, SGK ilk olarak tüm yurt geneline elektrik dağıtımı yapan kuruluşlardan gelen bilgileri kendi sistemlerindeki işyeri kayıtları ile karşılaştırmayı ve bu faaliyeti doğalgaz dağıtım şirketlerinden gelecek verilerle devam ettirmeyi planlıyor. Bu aşamada Türkiye genelinde elektrik dağıtımı yapan 9 kuruluştan (TEDAŞ, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş., Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş., Meram Elektrik Dağıtım A.Ş., Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş., Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.) resmi yazı ile 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren ilk defa abonelik verilen işyerlerinin bilgileri istenmiş ve gelen verilerden oluşan yaklaşık 185 bin işyeri abonelik bilgileri sorgulamaya hazır hale getirilerek, sorgulanmak üzere SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü’ne gönderilecek.

Bu aşamada yapılan sorgulamalar neticesinde gerçek kişi işyeri abonelerinden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ‘b’ bendi gereğince sigortalı olması gereken fakat tescilsiz olduğu tespit edilenlere ilişkin veriler ile tüzel kişi işyeri abonelerinden işyerini tescil ettirmediği tespit edilenlere ilişkin veriler il bazında ayrılarak İl Müdürlüklerine gönderilecek ve yapılan tespitlerin, yerinde görülerek doğrulanması için denetim birimlerince denetim yapılması sağlanacak.