Anasayfa / Soru - Cevap / Zamanında Ödenmeyen Kıdem Tazminatı İçin Faiz İstenebilir mi ?

Zamanında Ödenmeyen Kıdem Tazminatı İçin Faiz İstenebilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

1475 sayılı İş Kanunun Kıdem Tazminatı başlıklı 14 üncü maddesinde; kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak  davanın sonunda hakimin gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmedeceği belirtilmiştir. Dolaysıyla zamanında ödenmeyen kıdem tazminatı için faiz istenebilir. Aynı durum diğer işçi alacakları için de geçerlidir.

Burada, kıdem tazminatının ödeme tarihinde bankalarca bir yıllık mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı esas alınır. Eğer işçi kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesini kabul etmişse (bu konuda iradesinin fesada uğratıldığını ileri sürüp, kanıtlamadığı sürece), faiz hakkından vazgeçmiş sayılır. Taksitler düzenli ödendiği taktirde faiz hakkı doğmaz.

Kıdem tazminatının ödenme tarihine gelince, bu tarih fesih tarihidir. Dolayısıyla kıdem tazminatının iş sözleşmesinin fesih tarihinde ödenmesi gerekir. Faiz başlangıcı olarak da bu tarih esas alınır. Ancak yaşlılık, malullük aylığı ya da toptan ödeme almak için işyerinden ayrılma halinde ise işçinin bağlı bulunduğu kurum ya da sandığa başvurduğunu belgelemesi gerektiğinden, bu durumda faiz başlangıcı da bu belgenin işverene verildiği tarihtir. Eğer emekliliğe hak kazanma belgesi işverene verilmemişse bu durumda faiz başlangıcı, davanın açıldığı ya da icra takibinin yapıldığı tarihtir. Kıdem tazminatı olarak ilk taksit ödenmişse, taksitin ödendiği tarih kalan kıdem tazminatı için faiz başlangıcı sayılmalıdır. Yargıtay kararları bu yöndedir.(isvesosyalguvenlik.com)