Anasayfa / Haber / Kıdem Tazminatına Esas Yazı Verilme Şartları Yeniden Belirlendi

Kıdem Tazminatına Esas Yazı Verilme Şartları Yeniden Belirlendi

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere, 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinde işçilerin hangi durumlarda kıdem tazminatına hak kazanacağı belirtilmiş olup (Kıdem Tazminatı Uygulaması – Hak Kazanma Koşulları – Hesaplanması – Kapsama Giren Ödemeler) bazı istisnai durumlar hariç, kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak alamamaktadır.

Bu istisnalardan biri de emekliliğe hak kazanmış olmaktır. Buna göre, çalışan kişi emekliliğe hak kazandığı için işten ayrıldığında, kendi isteğiyle işten ayrılmış olsa dahi kıdem tazminatı alabilmektedir. Ancak, 4447 sayılı Kanunla 1999 yılında emeklilik sisteminde değişiklik yapılarak, emeklilik için prim ödeme gün sayısı yanında çalışma süresi ve yaş şartı da getirildi. Buna bağlı olarak emekliliği için gerekli prim ödeme gün sayısını ve çalışma süresini doldurduğu halde yaşı dolduramadığı için emekli olamayanlara da işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı alma hakkı getirildi.

Ancak, çalışanların bu hakkı kullanabilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerinden emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısı ve çalışma süresini doldurduklarına dair yazı almaları gerekmektedir. Müdürlükler ise kıdem tazminatına esas yazıyı, daha önce çıkarılmış olan genelge ve genel yazılarda belirtilen usul ve esaslara göre vermektedir.

Kurum 22/06/2013 tarihli ve 2013/26 sayılı Genelgesinin “4. KIDEM TAZMİNATINA ESAS YAZI VERİLMESİ” başlıklı bölümünde, söz konusu yazının verilmesine ilişkin usul ve esasları yeniden düzenledi.

Yeni Genelgeye göre kıdem tazminatına esas yazının verilmesi için;

Sigortalıların Kanunda öngörülen yaş dışındaki diğer koşulları (prim gün sayısı ve sigortalılık süresi) yerine getirip getirmediği kontrol edilecek. 8/9/1999 tarihinden önce sigortalı olup bu tarihten sonra işten ayrılanlara asgari 15 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3600 prim gün sayısı ile aylık bağlandığından, bu koşulların oluşup oluşmadığına bakılacak, gerek sigortalılık süresi, gerekse gün koşulunun tespitinde hizmet birleştirmeleri ile bu süreleri etkileyen faktörler (itibari hizmet süreleri, fiili hizmet süresi zamları.. .gibi) dikkate alınacak. Ancak, 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre değerlendirme yapılmaksızın son sigortalılık statüsünün 4/1 -(a) yani SSK olması bu belgenin verilmesi için yeterli olacak.

Ayrıca bundan böyle, kıdem tazminatına esas yazının verilebilmesi için sigortalının müracaat tarihinde işten ayrılma koşulu aranmayacak.

Kıdem tazminatı verilmesine esas yazı örneği de yeniden düzenlenerek 22/07/2011 tarihli ve 2011/58 sayılı Genelgenin ekinde (Ek-3) yayımlanmış olup, uygulamada birlikteliğin sağlanması için bütün Müdürlükler bu yazı örneğini kullanacak.