Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ

Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ

Sponsorlu Bağlantılar

3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü başlıklı 12 nci ve Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi başlıklı 34 üncü maddelerine, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine dayanılarak ve Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması konusunda teknik komite oluşturulması ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan bu Tebliğ, 15 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ; 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 29 Kasım 2006 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında yer alan kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili teknik mevzuat ve uygulamalarda karşılaşılabilecek sorunların çözümlenmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan ve kişisel koruyucu donanımların sanayi temsilcilerinden oluşan Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin (KKDTEK) görevlendirilmesi ile çalışma usul ve esaslarını kapsmaktadır.

Tebliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğde Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin kararlarının tavsiye niteliğinde olduğu, alınan kararların yetkili kuruluş/kuruluşlar tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacağı belirtilmiştir.

Tebliğin;

Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları başlıklı İkinci Bölümünde yer alan,

– 4 üncü maddesinde Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin oluşumu,

– 5 inci maddesinde Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin çalışma usul ve esasları,

– 6 ncı maddesinde Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin görevleri,

Çeşitli ve Son Hükümler başlıklı Üçüncü Bölümünde yer alan 7 nci maddesinde ise Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin kararlarının değerlendirilmesi,

konuları düzenlenmiştir.