Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik

Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinde; engellilik durumları sebebiyle iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan engellilerin istihdam edildiği korumalı işyerlerinin statüsü ve bu işyerleriyle ilgili usul ve esasların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiş, bu Yönetmelik de söz konusu Kanun maddesine istinaden çıkarılarak 26 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir. Aynı konuda daha önce 30 Mayıs 2006 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik ise bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik; korumalı işyeri statüsünün kazanılması, korumalı işyerlerinin işleyişi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemekte ve işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerce açılan ve açılacak olan işyerlerini kapsamaktadır.

Yönetmelikte;

– Korumalı işyeri statüsünün kazanılması bölümünde; korumalı işyeri statüsü için başvuruda bulunma, başvuruda işverenden ve işyeri yöneticisinden istenecek belgeler, taleplerin komisyonca değerlendirilmesi ve korumalı işyeri statüsü belgesinin düzenlenmesi,

– Korumalı işyerinde çalıştırılacak personelin nitelikleri bölümünde; korumalı işyerinde çalıştırılacak personel, personel desteği,

– Fiziksel koşullar ve donanım bölümünde; korumalı işyerinin fiziksel koşulları, emniyet ve trafik güvenliği, yangından korunma ve elektrik tertibatı,

– Korumalı işyerinin işleyişine ilişkin esaslar bölümünde; korumalı işyerine engelli bireylerin kabulü, korumalı işyerine kabul edilecek engelli bireyler ve istenecek belgeler, korumalı işyerinde çalışan engelli bireyin işten ayrılması,

– Çeşitli ve son hükümler bölümünde; denetim, defter ve belgelerin ibrazı, yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi, korumalı işyeri statüsünün sona erdirilmesi, komisyon kararlarına itiraz,

konularında düzenlemeler yer almaktadır.