Anasayfa / Bilgi / Maden Çalışanları İçin Özel Sigorta Zorunluluğu Getirildi

Maden Çalışanları İçin Özel Sigorta Zorunluluğu Getirildi

Sponsorlu Bağlantılar

6 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar (2015/7249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) ile yer altı ve yer üstü kömür madenciliğinde, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli için “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta)” yaptırma zorunluluğu getirildi. Söz konusu özel sigorta (sigorta poliçesi) üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan tesis personeli için işverenlerce zorunlu olarak yaptırılacak olup, diğer tesis personeli için ise isteğe bağlı ferdi kaza sigortası yapılabilecek.

Öte yandan bu sigorta poliçesinin yapılmış olması çalışanların normal sigortalılıklarını etkilemeyecek, yani tüm çalışanlar gibi maden ocaklarında çalışanların da Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigortalı olarak bildirilme zorunluluğu aynen devam edecek, aynı şekilde çalışanların ve bunların hak sahiplerinin SGK sigortalılığından doğan bütün hakları aynen devam edecek. Söz konusu ferdi kaza sigortası ise herhangi bir kaza anında çalışan veya ölümü halinde hak sahipleri için ilave teminat sağlayacak.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı üç ay sonra yani 6 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girecek ve ferdi kaza sigortası yapma zorunluluğu da bu tarihte başlayacak. Zorunluluk başladığında, yer altı ve yer üstü kömür madenciliğinde veya kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunmak üzere gerçek ve tüzel kişilerce yapılan ruhsat başvurularında ferdi kaza sigorta poliçesi aranacak. Kapsama giren gerçek ve tüzel kişiler sigorta poliçesi yaptırmadan veya yürürlükte bir sigorta poliçesi bulunmadan faaliyette bulunulamayacaklar, faaliyetlerine devam edemeyecekler.

6 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla sigortaya tâbi faaliyeti bulunan gerçek ve tüzel kişiler, aynı veya benzer teminatı sağlayan sigorta poliçeleri bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, bir ay içinde bu Karar çerçevesinde sigorta talebinde bulunacaklar yani yeni sigorta poliçesi yaptıracaklar.

Söz konusu karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.(isvesosyalguvenlik.com)

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar