Anasayfa / Mevzuat / Tüzükler / Maden ve Taş Ocakları İle Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri Hakkında Tüzük

Maden ve Taş Ocakları İle Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri Hakkında Tüzük

Sponsorlu Bağlantılar

1475 sayılı eski İş Kanununa dayanılarak çıkarılmış bir tüzük olup, 13 Ağustos 1984 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiş, 22 Ekim 1984 tarihli Resmi Gazete’de de yayımlanarak 186 ncı maddesinde yeralan işçilerin karbonmonoksit maskeleri taşımalarına ilişkin hüküm, yayımlandığı tarihten 2 yıl sonra, 191 inci maddesinin birinci fıkrasında yeralan metan dedektörüne ilişkin hüküm bir yıl sonra, diğer hükümleri ise yayımlandığı gün yürürlüğe girmiştir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile başlayan süreçle birlikte 25 Temmuz 2014 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük ile de 25 Temmuz 2014 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmış olup sadece geriye dönük olarak uygulanmaktadır (Bkz. Eski İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının Uygulanacağı Durumlar). Bu konuda şu an yürürlükte olan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uygulanmaktadır.

İlgili tüzük metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tüzükte; doğada element, bileşik veya karışım halinde bulunan maddelerin araştırılması, işletmeye hazırlanması, işletilmesi, çıkarılması ve zenginleştirilmesinde çalışılan işyerlerinde, taş ocaklarında ve tünel yapımında, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatında genel olarak öngörülenler yanında alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri düzenlenmişti.

Tüzükte;

– Maden ve taşocağı kurma izni ve işletme belgesi,

– Fenni nezaretçi denetimi,

– Maden ocakları yeraltı işlerinde yollar, merdivenler ve haritalar, patlayıcı maddeler, kullanılabilecek patlayıcı maddeler, grizu ölçümü konularıyla ilgili olarak alınması gereken tedbirler ve yerine getirilmesi gereken şartlar,

– Ocaklarda tahkimat ve dolgu tahkimat yapma zorunluluğu,

– Çıkarılan madenin taşınması ve taşıma yollarının nitelikleri,

– İşçilerin yeraltında taşınması ve kuyularda taşıma,

– Havalandırma,

– Grizu tehlikesi olan ocaklarda alınması gereken tedbirler,

– Kömür tozları ve toz patlamalarına karşı alınacak önlemler,

– Su baskınlarına ve yangınlara karşı alınacak önlemler,

– Madenci lambaları,

– Kuyuların kazılması ve derinleştirilmesi sırasında taşıma ve işaretleşme düzeni,

– Elektrikle ve elektrikli aygıtlar, iletkenler, tesisler ve patlamalarla ilgili önlemler,

– Makinalar ve mekanik malzemelerle ilgili önlemler,

– Tehlike hali, tehlike ve kazanın bildirilmesi, ilk yardım,

– Kurtarma ve güvenlik – iş güvenliği teşkilatı,

– Telefon haberleşmesi, ocaklara girme yasağı ocağa sokulamayacak maddeler,

– Emniyet kemerleri ve düşmelere karşı önlemler,

– İşçilerin tek başına çalıştırılamayacağı yerler,

– Maden ve taş ocakları açık işletmeleri mekanik olarak çalışılan açık işletmeler, maden işletmeleri ve taş ocakları karoları ile ilgili önlemler,

– İşverenin, nezaretçilerin ve maden işçilerinin görevleri ve teftişleri,

konularında düzenlemeler yer almaktaydı.