Anasayfa / Haber / Maliye Bakanlığı Temmuz Zamlarıyla İlgili Genelge Yayımladı

Maliye Bakanlığı Temmuz Zamlarıyla İlgili Genelge Yayımladı

Sponsorlu Bağlantılar

Maliye bakanlığı 1 Temmuz 2013 tarihinden geçerli olmak üzere devlet memurları ve sözleşmeli personele yapılacak zamlarla ilgili olarak Mali ve sosyal haklar konulu aşağıdaki genelgeyi yayımladı.

Genelgeye göre 1/7/2013-31/12/2013 döneminde geçerli olmak üzere;

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,076791), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,0275), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,02435) olarak uygulanacak.

– 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 4.028,86 TL’ye olarak belirlendi.

– 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 3.572,69 TL’ye olarak belirlendi.

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün bahse konu Genelgesinin tam metnine http://www.bumko.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.