Anasayfa / Pratik Bilgiler / Memur Gündelik ve Tazminatları-Harcırahları

Memur Gündelik ve Tazminatları-Harcırahları

Sponsorlu Bağlantılar

6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Kamu Görevlilerine Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları

2018 MEMUR GÜNDELİK VE TAZMİNATLARI
2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
(H CETVELİ)

(6245 sayılı Harcırah Kanunu
Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları)

I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)Gündelik Miktarı
A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan67,40 TL
b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları.61,50 TL
B- Memur ve Hizmetlilerden:Gündelik Miktarı
a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)51,60 TL
b) Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar48,15 TL
c) Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar45,20 TL
d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar39,85 TL
e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar38,75 TL
Türkiye Düzeyinde Teftiş, Denetim ve İnceleme Yetkisine Haiz Müfettişlere Verilecek Gündelikler (6245 Sayılı Harcırah Kanunu Madde : 33/b-1)67,08 TL
(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır.

II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)Gündelik Miktarı
50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel :
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar15,80
b) Kadro derecesi 5-15 olanlar15,25
Bu tazminattan yararlananlardan;
1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50’si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.

 

2017 MEMUR GÜNDELİK VE TAZMİNATLARI
2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
(H CETVELİ)

(6245 sayılı Harcırah Kanunu
Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları)

I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)Gündelik Miktarı
A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan63 TL
b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları.57,50 TL
B- Memur ve Hizmetlilerden:Gündelik Miktarı
a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)48,25 TL
b) Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar45 TL
c) Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar42,25 TL
d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar37,25 TL
e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar36,25 TL
Türkiye Düzeyinde Teftiş, Denetim ve İnceleme Yetkisine Haiz Müfettişlere Verilecek Gündelikler (6245 Sayılı Harcırah Kanunu Madde : 33/b-1)62,73 TL
(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır.

II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)Gündelik Miktarı
50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel :
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar14,75
b) Kadro derecesi 5-15 olanlar14,25