Anasayfa / Haber / Müdürlüklerin Tecil ve Taksitlendirme Yetkileri Artırıldı

Müdürlüklerin Tecil ve Taksitlendirme Yetkileri Artırıldı

Sponsorlu Bağlantılar

Özel kanunlarla zaman zaman getirilen taksitlendirme uygulamaları dışında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim ve diğer alacaklarına, maddede belirtilen şartlarla 36 aya kadar tecil ve taksitlendirilme yapılabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu bu çerçevede, borcun miktarına göre tecil ve taksitlendirme işleminin taşra veya merkez birimlerinin hangisi tarafından yapılacağını Yönetim Kurulu Kararı ile belirlemekte olup, zaman zaman bu miktarlarda değişiklik yapmaktadır.

Daha önce 5/12/2008 tarihli ve 2008/481sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan ve 2011/53 Sayılı Genelge’de yer alan parasal sınırları, Prim ve İdari Para Cezası Borçlarına Erteleme veya Taksitlendirme Yapılır mı ? başlıklı yazımızda belirtmiştik. Kurum bu defa Yönetim Kurulunun 13/6/2013 tarihli ve 2013/214 sayılı kararıyla yeniden belirlenen parasal sınırları, 20/6/2013 tarihli ve 2013/25 sayılı Genelge ile duyurdu.

Daha önceki Yönetim Kurulu kararına göre Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri 1.000.000 TL’ye kadar olan, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri 1.000.001- 2.000.000 TL arası Kurum alacaklarını tecil ve taksitlendirme yetkisine sahipken, yeni karara göre Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri 1.500.000 TL’ye kadar olan, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ise 1.500.001- 3.000.000 TL arası Kurum alacaklarını tecil ve taksitlendirme yetkisine sahip olacak.

Söz konusu Yönetim Kurulu Kararı ve Genelge uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının tecil ve taksitlendirme yetkisi, borcun miktarına göre aşağıdaki şekilde kullanılacak;

a) Sosyal güvenlik merkezlerince takip edilen ve 1.500.000 TL’ye kadar olan Kurum alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde sosyal güvenlik merkezlerinin müdürü,

b) 1.500.001- 3.000.000 TL arası Kurum alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde sosyal güvenlik il müdürü,

c) Büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki sosyal güvenlik il müdürleri 1.500.001 – 4.000.000 TL arası, Kurum alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde,

yetkili olacak.

Ayrıca, bünyesinde icra takip, haciz ve satış işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik merkezi kurulmayan sosyal güvenlik il müdürlüklerinde; büyükşehir belediyesi olan iller için 4.000.000 TL’ye kadar, diğer illerde ise 3.000.000 TL’ye kadar olan borçların tecil ve taksitlendirme yetkisini il müdürleri kullanmaya devam edecek.

Büyükşehir belediyesi olan iller için 4.000.000 TL’yi, diğer iller için ise 3.000.000 TL’yi aşan tutarların tecil ve taksitlendirme talepleri  İhtilaflı Primler Daire Başkanlığına gönderilmekle beraber söz konusu borç tutarları,

3.000.001- 4.500.000 TL arasında ise  İhtilaflı Primler Daire Başkanı,

4.500.001- 6.000.000 TL arasında ise  Sigorta Primleri Genel Müdürü,

6.000.001- 7.500.000 TL arasında ise  Kurum Başkanı,

7.500.001 TL  ve üzerinde ise  Yönetim Kurulu,

tarafından karar verilecek.