facebook twitter in rss
 
2015 Yılında Uygulanacak Tutarlar / 2015 Pratik Bilgiler
TORBA YASA ÖZEL - 6552 Sayılı Torba Yasa Hakkındaki Tüm Haber - Bilgi ve Açıklamalar
Brüt Asgari Ücret Net Asgari Ücret - Bekar İşçi Prime Esas Kazanç Alt Sınır Prime Esas Kazanç Üst Sınır
1.201,50 TL 949,07 TL 1.201,50 TL 7.809,90 TL
Anasayfa / Yazarlar / Esman DİLLİ / NACE Kodu Nedir – İşkolu Kodu İle İlgisi Var mı – Her İşyeri İçin Zorunlu mu

NACE Kodu Nedir – İşkolu Kodu İle İlgisi Var mı – Her İşyeri İçin Zorunlu mu

Sponsorlu Bağlantılar

Önemli Açıklama:

6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yapılan değişiklikle, 1 Eylül 2013 tarihinden geçerli olmak üzere kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kolları) prim oranı 4/a (SSK) kapsamında işçi çalıştıran tüm işyerleri ile 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki tüm sigortalılar için % 2 olarak sabitlenmiş olduğundan 1 Eylül 2013 tarihinden sonrası için iş kolu kodu tespit ve değişiklik işlemleri Yeni İşkolu Kodu Listesi’ne göre yapılmaktadır.

——–

Bilindiği üzere 4/a (SSK) kapsamındaki sigortalılar adına her ay ödenen sigorta primleri,

• Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası (yani emeklilik, dul veya yetim aylığı için),

• Kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık, analık sigortası),

• Genel sağlık sigortası,

• İşsizlik sigortası,

için ödenen primlerden oluşmaktadır.

Ödenecek prim miktarı ise sigortalı adına Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen prime esas kazançlar esas alınarak hesaplanmakta olup, bu hesaplama sırasında uygulanacak prim oranı diğer sigorta kolları için sabit iken, kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık, analık sigortası) için ödenecek prim miktarı ise işyerinin iş kolu koduna bağlı olarak % 1 ile 6,5 arasında değişmektedir.

Hangi iş kolunun hangi tehlike sınıfına girdiği, tehlike sınıf ve derecesine ait prim oranlarının ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar, 22/09/2008 tarihli ve 2008/14173 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 01/10/2008 tarihinde yürürlüğe konulan Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesinde yer almaktadır.

İşkolu kodu; işyerinde yapılan veya sigortalının yaptığı işin, prim tarifesine göre hangi işkoluna tabi olduğunu belirleyen ve tarife eki listenin (prim tarife cetveli) sınıf sütununda belirtilen kodları,

Tehlike sınıfı; işkollarının, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre belirlenen oniki tehlike sınıfını,

ifade etmektedir.