Anasayfa / GSS / Ödemiş Olduğu İlaç ve Muayene Farkını Kimler Geri Alabilir ?

Ödemiş Olduğu İlaç ve Muayene Farkını Kimler Geri Alabilir ?

Sponsorlu Bağlantılar

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler yani sağlık giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan kişiler, aile hekimlikleri (sağlık ocakları) hariç muayene başına katılım payı yani muayene farkı, ayrıca doktora ilaç yazdırmaları halinde yüzde 10 veya yüzde yirmi ilaç katkı payı ile reçete parası ödemektedirler. Bunlardan bir kısmının ödedikleri bu katılım paylarını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından alma imkanları olup bu kapsama girenler aşağıda belirtilmiştir.

• Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar (yeşil kart kapsamında olanlar yani prim ödemeyenler) ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler,

• Vatansızlar ve sığınmacılar,

• 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler (65 yaş aylığı – engelli aylığı gibi) ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler,

ödemiş oldukları katılım paylarının etmeleri talepleri hâlinde, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca kendilerine geri ödenir.