Anasayfa / Bilgi / Okulu Bitiren Çocuklar Asgari Geçim İndirimini Etkileyecek

Okulu Bitiren Çocuklar Asgari Geçim İndirimini Etkileyecek

Sponsorlu Bağlantılar

Asgari geçim indirimi (AGİ) kapsamında brüt asgari ücretin yıllık tutarı üzerinden;

– Çalışanın kendisi için % 50,

– Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş için % 10,

– Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5,

oranında asgari geçim indirimi uygulanmaktadır.

Ancak uygulanacak asgari geçim indirimi, asgari ücretten kesilmesi gereken gelir vergisi miktarını aşamayacağından, genelde eşi çalışmayan kişilerde en fazla beş, eşi çalışan kişilerde ise en fazla 6 çocuk için asgari geçim indiriminden yararlanılabilmektedir (Bkz. 2014 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları).

Öte yandan, Asgari Geçim İndirimi uygulamasının usul ve esaslarını düzenleyen 265 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde; çocuklardan sadece 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocuklar için asgari geçim indiriminden yararlanılabileceği belirtildiğinden, çalışanın üzerinden asgari geçim indirimi aldığı çocuklarından 18 yaşını doldurmuş olup öğrenimini tamamlayanlar varsa, artık bu çalışan öğrenimini tamamlamış olan çocuğu üzerinden asgari geçim indirimi alamayacaktır.

Bu durum daha çok çocuğu üniversite öğrenimi görenlerden, öğrenimini tamamlayan yani mezun olacaklar için geçerlidir. Nadiren de olsa 18 yaşını doldurduğu halde liseyi bitirmemiş çocuğu olanlardan mezun olacaklar için de geçerlidir. 25 yaşını doldurmuş olan çocuğun ise öğrenimi devam ediyor olsa bile, bu çocuk üzerinden asgari geçim indirimi alınamayacaktır.

2014 yılı için çalışanlara her ay çocuk başına; ilk iki çocuk için 12.05 lira, ikinci çocuktan sonraki her çocuk için 8,03 lira asgari geçim indirimi adı altında ilave ödeme yapılmaktadır (yapılması gerekmektedir). Dolayısıyla, 2013 – 2014 eğitim – öğretim yılının liselerde 13 Haziran 2014 tarihinde, üniversitelerde de bu ay içerisinde tamamlanmasıyla birlikte, üzerinden asgari geçim indirimi aldığı çocuğu öğrenimini tamamlayan çalışana, eğer üçten az çocuğu varsa 12.05 lira, üç veya daha fazla çocuğu varsa 8.03 lira daha az ödeme yapılacak. Tabii bu rakamlar tek çocuk için geçerli olup, öğrenimini tamamlayan birden fazla çocuk varsa yapılan ödeme de ona göre azalacak.

Ayrıca, çocuğun öğrenim durumuyla ilgili bu değişiklikten işverenin / işyerinin haberi olamayacağından, çalışanın ”Aile Durumu Bildirimi” ile işverenine / işyerine bunu bildirmesi, işyerinin de bu değişikliği çalışan tarafından bildirildiği tarih itibariyle uygulaması, çalışana her ay uygulanan asgari geçim indirimi oran ve tutarını buna göre yeniden hesaplaması gerekmektedir.