Anasayfa / Haber / Özel Hastaneler Hastalardan Ne Kadar İlave Ücret Alacağını SGK’ya Bildirecek

Özel Hastaneler Hastalardan Ne Kadar İlave Ücret Alacağını SGK’ya Bildirecek

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere özel hastaneler ile vakıf üniversite hastanelerinin, genel sağlık sigortası kapsamında tedavi giderleri SGK tarafından karşılanan kişilerden ilave (fark) ücret alma hakları bulunmaktadır. İlave ücrette üst sınır daha önce yüzde 90 iken, 6486 sayılı Kanun değişikliğinin ardından yüzde 200’e çıkarılmıştı (SGK Bütün Hastanelere İki Kat Fark Ücretin Yolunu Açtı başlıklı haber). Hangi hastanenin, hangi uygulama ve işlem için ne kadar ilave ücret alabileceği, Sosyal Güvenlik Kurumunun Hastaneni Seç Doktoruna Ulaş (http://gss.sgk.gov.tr/OzelSHSBilgi/) uygulamasını kullanarak öğrenmek mümkün.

Öte yandan, Sosyal Güvenlik Kurumu hasta ve yakınlarının mağdur olmasını önlemek için, belirlenen sınırın üstünde ilave ücret alan hastaneleri tespit ettiğinde idari para cezası da uygulamaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu bir duyuru yayımlayarak, Kurum ile sözleşmesi bulunan özel sağlık hizmeti sunucularının;

– 20/01/2014 tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine müracaat ederek 2012 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesinde yapılan değişikliklere ilişkin hazırlanan ZEYİLNAME-3’ü imzalamalarını,

– 15. (onbeşinci) işgününün bitimini izleyen ilk iş gününden başlayacak 30 (otuz) gün içerisinde de tavan dahilinde belirledikleri ilave ücretleri Kuruma bildirmelerini,

istedi.

Kurum aynı şekilde, kısmi branş/sağlık hizmeti satın alım sözleşmesi bulunan Vakıf üniversitelerinin de rektörlüklerince yayımlanma tarihini takip eden 15 (onbeş) iş günü içinde Zeyilname-2’nin 2 (iki) nüsha imzalanarak sözleşmenin yürütümünden sorumlu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine iletilmesini ve 15. (onbeşinci) iş gününün bitimini izleyen ilk iş gününden başlayacak 30 (otuz) gün içerisinde de tavan dahilinde belirledikleri ilave ücretleri Kuruma bildirmelerini istedi.

Kurum ayrıca, söz konusu yükümlülüğü yerine getirmeyen hastaneler hakkında sözleşmenin aşağıda yer alan (12.1.) numaralı maddesi gereğince işlem yapılacağını belirti.

——–

12.1. SHS, Kurumun ücret, koşullar ve şekil şartlarında tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu ve yapılan değişikliklere aynen uymayı kabul ve taahhüt eder. Kurum sözleşme şartlarında zeyilname ile, sağlık hizmeti bedellerinde ise zeyilname gerektirmeden değişiklik yapabilir. SHS sözleşmenin yürütümü sırasında yapılan değişikliklerin gereğini belirlenen süreler içerisinde yerine getirmekle ve talep edilmişse durumu Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde SHS gerekli bildirimleri yapana kadar MEDULA’da pasif hale getirilir.