Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği

Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; özel istihdam bürolarının seçimine, izinlerinin verilmesine, çalışma ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun “Yönetmelik” başlıklı 32 nci maddesine dayanılarak çıkarılmış, 19 Mart 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiş, konuda daha önce 1 Ağustos 2008 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği ise bu yeni Yönetmelikle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Son olarak ise 11 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de yönetmeliğin yenisi yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde; hizmet merkezi, merkez büro, nitelikli personel, özel istihdam bürosu, şube, teminat, yetkili kişi kavramlarının tanımları yer almaktadır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

– Özel istihdam bürolarının faaliyetleri ve izin başvurusuna ilişkin işlemler başlıklı ikinci bölümünde; özel istihdam bürolarının faaliyetleri, izin için gerekli belgeler ve şube açılması, nitelikli personel – uygun işyeri – yeterli teknik donanım, başvuruların kurumca değerlendirilmesi – izin belgesi verilmesi ve masraf karşılığı, teminat, teminatın iadesi,

– İzin belgelerinin ilanı, logo kullanımı ve imza yetkisi başlıklı üçüncü bölümünde; izin belgelerinin ilanı ve logo kullanımı, imza yetkisi,

– Menfaat temini, ücret alınabilecek meslekler, yazılı sözleşme başlıklı dördüncü bölümünde; menfaat temini – ücret alınabilecek meslekler, yazılı sözleşme yapma zorunluluğu bulunan haller ve sözleşmenin unsurları,

– Özel istihdam bürolarının bilgi toplaması ve gizlilik başlıklı beşinci bölümünde; özel istihdam bürolarının bilgi toplaması ve kullanması, kuruma bilgi – belge verme ve saklama zorunluluğu, gizlilik,

– Çeşitli ve son hükümler başlıklı altıncı bölümünde; denetim ve izin iptali, geçiş hükmü, yürürlükten kaldırılan yönetmelik,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.