Anasayfa / Eski Haberler / Özürlü Çalıştıran İşverenler Vize Yaptırmayı Unutmayın

Özürlü Çalıştıran İşverenler Vize Yaptırmayı Unutmayın

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı Kanunun 5763 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değiştirilen 30 uncu maddesi altınca fıkrası uyarınca;

• Özel sektör işverenlerince 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında çalıştırılan 5510 sayılı Kanuna tabi özürlü sigortalılar ile,

• 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların,

Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazine tarafından karşılanmaktadır.

• Kontenjan fazlası özürlü çalıştıran,

• Yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran,

işverenlerin ise bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanmaktadır.

Ancak işverenlerin bu teşvikten yararlanabilmeleri için, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2008/77 sayılı Genelgesi ekinde yer alan belgenin her yılın Ocak ayı içinde vizesinin yaptırılması gerekmektedir.

Kurum bu konuda işverenleri uyardı. Buna göre;

Özürlü sigortalı çalıştırdıklarına ilişkin belgeleri 2012 veya önceki yıllarda Kuruma ibraz etmiş olan işverenler, söz konusu belgelerin vizesini 2013 yılı için tekrar yaptırmamaları halinde, 2013/0cak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak aylık prim ve hizmet belgelerini 14857/54857 sayılı kanun numarasını seçmek suretiyle düzenleyemeyecekler, dolayısıyla da 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen teşvikten yararlanamayacaklar.

Bu bağlamda, özürlü çalıştırmakla yükümlü olsun veya olmasın özürlü sigortalı çalıştıran işverenlerce 2013/0cak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak bahse konu belgelerin vizesinin yapılması halinde yararlanılabileceğinden, 2008/77 sayılı Genelgenin 1 nolu ekinde yer alan belgelerin Türkiye İş Kurumundan vizesinin yaptırılarak işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine ibraz edilmesi gerekmektedir. (www.isvesosyalguvenlik.com)