Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / Engelli ve Eski Hükümlülerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdamlarına İlişkin Tebliğ

Engelli ve Eski Hükümlülerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdamlarına İlişkin Tebliğ

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Tebliğ, 7 Temmuz 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiş, bu Tebliğin yayımlanmasıyla birlikte 19 Eylül 2000 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Merkezi Sınav Kapsamındaki Özürlü ve Eski Hükümlüler ile Kapsam Dışındaki Özürlü ve Eski Hükümlülerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Olarak Alınmalarına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğde; merkezi sınav kapsamındaki engelli ve eski hükümlüler ile merkezi sınav kapsamı dışında bulunan, zihinsel ve ruhsal engelli olanlar, okur-yazar, ilköğretim (ilkokul ve ortaokul) mezunu engelli ve eski hükümlülerin, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesine ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gerekli görülen açıklamalar yer almaktadır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinin 2 maddesinde belirtilen engelli ve eski hükümlüleri kapsamaktadır.

Tebliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğin;

– Merkezi Sınav Kapsamında Bulunan Özürlü ve Eski Hükümlülere Yönelik İşlemler başlıklı Birinci Bölümünde; Özürlü ve eski hükümlü istihdam etmek zorunda olan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları işlemler, İşgücü taleplerinin ilanı, İşgücü taleplerine adayların gönderilmesi, Sözlü sınav, Vasıfsız işgücü taleplerine ilişkin işlemler, Sınav sonuçlarının geçerlilik süresi,

– Merkezi Sınav Kapsamı Dışında Bulunan Özürlü ve Eski Hükümlülere Yönelik İşlemler başlıklı İkinci Bölümünde; Merkezi sınav kapsamı dışında bulunan özürlü ve eski hükümlülere ilişkin işgücü taleplerinin bildirilmesi ve ilanı, Özürlü ve eski hükümlülerin gönderilmesi,

– Ortak Hükümler başlıklı Üçüncü Bölümünde; Çalıştırma zorunluluğu, Diğer hususlar, İstihdam teşviki, İdari para cezası,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.